Воно починається з аналізу потенціалу підприємства. Чинники можуть підрозділятися на: 1) управлінську: — підприємницька культура і філософія фірми; — цілі і стратегія підприємства; — система мотивації персоналу; —…

Включає наступні стратегії: 1) визначення поточного попиту — виявити усі товари цього виду, що продаються на ринку і оцінити їх об’єм продажів; 2) прогнозування попиту; 3) сегментація ринку,…

Такий аналіз проводиться для того, щоб приймати стратегічні рішення. Стратегія — спосіб досягнення поставлених цілей, вибраний з урахуванням умов зовнішнього середовища, а також сильних і слабких сторін підприємства….

Комплекс маркетингу — це сукупність керованих елементів маркетингової діяльності, які фірма використовує, щоб викликати бажану реакцію у відповідь з боку цільового ринку. Це ціна, товар, місце продажу, просування….

Маркетинг розглядається як вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб і потреб шляхом обміну. Маркетинг — це сукупність технічних прийомів вивчення ринку, розробки товару, стимулювання попиту. Маркетинг —…