Курс лекцій. Диспипліна — "Основи маркетингу"

Тема 1 — Сутність, характеристики маркетингу і його сучасна концепція

1 Поняття маркетингу
2 Еволюція маркетингу
3 Концепції маркетингової діяльності
4 Функції маркетингу
5 Процес управління маркетингом
6 Види маркетингу в залежності від структури маркетингової концепції
7 Види маркетингу в залежності від територій охоплення
8 Види маркетингу в залежності від попиту
9 Споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів
10 Ринок підприємств і поведінка покупців від імені підприємства
11 Організаційна структура маркетингових  підрозділів

Тема 2 — Комплексне дослідження ринку

1 Поняття, напрямки маркетингового дослідження
2 Концепція,  складові і переваги маркетингової інформаційної системи
3 Види інформації, використовувані при проведенні маркетингових  досліджень
4 Методи проведення маркетингових досліджень
5 Маркетингові опитування споживачів
6 Сегментування ринку, вибір цільових сегментів, позиціонування товару

Тема 3 — Маркетингова товарна політика

1 Поняття і класифікація товарів
2 Атрибути товарної політики
3 Створення нових товарів
4 Життєвий цикл товару
5 Оцінка конкурентноздатності товару

Тема 4 — Маркетингова цінова політика

1 Цінова політика і фактори, що впливають на неї
2 Методи ціноутворення
3 Найбільш типові задачі, успішне рішення яких залежить від цінової політики підприємства
4 Фактори, що впливають на рішення по цінам
5 Види цін. знижок і заліків

Тема 5  — Маркетингова політика комунікацій

1 Поняття і складові комунікаційної політики
2 Розробка рекламної програми
3 Стимулювання збуту

Тема 6 — Маркетингова політика розподілу товарів

1 Вибір каналів збуту товарів
2 Оцінка поведінки покупців-посередників

Тема 7 — Контроль маркетингової діяльності

1 Сутність і зміст маркетингового контролю
2 Рівні контролю
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий