Конспект лекцій — "Основи маркетингу"

Лекція №1

1 Виникнення маркетингу та його еволюція
2 Предмет дисципліни, його цілі і завдання, міжпредметні зв`язки
3 Цілі, принципи і функції маркетингу
4 Історія виникнення та основні етапи розвитку маркетингу
5 Концепції маркетингу
6 Класичний комплекс маркетингу
7 Ринок як об~єкт маркетингу
8 Основні класифікаційні ознаки маркетингу
9 Основні види маркетингу
10 Поняття сегментації ринку, її значення. критерії сегментації ринку
11 Критерії сегментації
12 Ознаки сегментації
13 Вибір цільового ринку
14 Ринкова ніша і позиціонування товару

Лекція №2

1 Поняття: нужда і потреба
2 Класифікація і характеристика потреб
3 Попит. види попиту
4 Основні групи суб`єктів маркетингу
5 Споживачі: поняття, значення
6 Фактори, що впливають на поведінку споживачів
7 Типологія споживачів (класифікація споживачів)
8 Права споживачів
9 Навколишнє середовище маркетингу
10 Внутрішнє середовище маркетингу
11 Зовнішнє середовище маркетингу
12 Макросередовище маркетингу
13 Поняття конкуренції і її функції
14 Види конкуренції
15 Стратегії конкуренції
16 Конкурентоспроможність товару
17 Конкурентоспроможність підприємства

Лекція №3

1 Класифікація засобів маркетингу
2 Засоби задоволення потреб
3 Маркетингове поняття та класифікація видів товару
4 Характеристика етапів життєвого циклу товару
5 Ринкова атрибутика товару
6 Основні поняття та цілі формування фірмового стилю
7 Елементи фірмового стилю
8 Носії фірмового стилю
9 Товарний знак
10 Цілі, переслідувані в процесі ціноутворення
11 Розробка цінової стратегії
12 Цінова політика і тактика ціноутворення

13

Вибір методу ціноутворення
14 Поняття збуту і його функції
15 Характеристика каналів збуту
16 Поняття і характеристика систем збуту
17 Торгові посередники
18 Методи вивчення ринку
19 Методи формування попиту і стимулювання збуту (фостісс)
20 Інформаційні методи
21 Аналітичні методи
22 методи прогнозування потреб
23 Реклама: поняття, призначення
24 Цілі, завдання та функції реклами
25 Рекламні кампанії
26 Ефективність реклами
27 Сутність і завдання маркетингових досліджень
28 Система збору первинної маркетингової інформації
29 Стратегічний аналіз

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий