marketing-helping.com

Доступний маркетинг

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Курс маркетинга

Тема 1 Загальні основи ринкової економіки

1 Методологічний підхід до розуміння ринкової економіки 
2 Економічні агенти і чинники виробництва 
3 Зіставлення ринкової і директивної економіки 
4 Переваги і недоліки ринкових механізмів, а також еволюція відношення товариства до ринкової економік 

Тема 2 Поняття і суть маркетингу

1 Становлення поняття "маркетинг" в Україні 
2 Маркетинг як стратегія підприємництва 
3 Альтернативні стратегії 

Тема 3 Довкілля маркетингу

1 Загальна класифікація чинників 
2 Типи конкурентних ринків 
3 Регулююча роль держави 
4 Місія і стратегічні цілі фірми 
5 Організаційна структура управління маркетингом 
6 Кадри маркетингу 

Тема 4 Споживачі і цільовий ринок

1 Поняття і стратегії цільового ринку 
2 Організації-споживачі і кінцеві споживачі 
3 Класифікація кінцевих споживачів 
4 Регіональні групи споживачів 
5 Виділення сегментів ринку 

Тема 5 Маркетингова інформація і дослідження ринку

1 Завдання і методи досліджень ринку 
2 Вибірка, її розмір і структура 
3 Побудова анкети 

Тема 6 Товар і товарна політика

1 Поняття товару; послуги і інтелектуальні товари 
2 Класифікації товарів 
3 Товар як ідея; позиціонування 
4 Товарний асортимент 
5 Життєвий цикл товару 
6 Стадії життєвого циклу на етапі комерціалізації 
7 Різновиди моделі життєвого циклу 
8 Товарна марка 
9 Упаковка товару 

Тема 7 Особливості ціноутворення в маркетингу

1 Функції ціни в маркетингу 
2 Еластичність попиту відносно ціни і відхилення від закону попиту 
3 Цінова політика в умовах конкурентних ринків 
4 Маркетингові стратегії ціноутворення 

Тема 8 Просування продукції

1 Поняття, завдання і форми просування продукції. 
2 Способи просування продукції 
3 Порівняльні переваги і недоліки способів просування продукції 
4 Юридичне регулювання просування продукції 
5 Зв'язки з громадськістю (public relations, піар) 

Тема 9 Рух товару

1 Канали і стратегії руху товару
2 Товарні біржі
3 Мережевий маркетинг

Тема 10 Міжнародний маркетинг

1 Поняття міжнародного маркетингу 
2 Мотиви виходу фірми на зовнішній ринок 
3 Зовнішнє середовище міжнародного маркетингу 
4 Управління міжнародним маркетингом 
Особливості маркетингових досліджень і просування на міжнародних ринках 

Тема 11 Транспортний маркетинг

1 Особливості транспорту як об'єкту маркетингу 
2 Види транспорту і їх конкурентні характеристики 
3 Історія розвитку видів транспорту і конкуренції між ними з позицій теорії життєвого циклу 
4 Особливості конкурентних умов по видах транспорту 
5 Некомерційний маркетинг 
 

Авторизація

Відвідувачі


Останні новини сайту

30.01.2010 - Оновлено розділ з збіркою тестів, практичних занять, ділових ігор

20.01.2011 - Додано Конспект лекцій - "Основи маркетингової діяльності"

19.01.2011 - В он-лайн бібліотеку додано Курс маркетинга

17.01.2011 - В тестовому режимі стровений розділ з практичними завданнями с маркетингу

14.01.2011 - З`явилися Контрольні роботи по маркетингу

9.01.2011 - Додано Конспект лекцій - "Основи маркетингу"