Курс маркетинга

Тема 1 Загальні основи ринкової економіки

1 Методологічний підхід до розуміння ринкової економіки
2 Економічні агенти і чинники виробництва
3 Зіставлення ринкової і директивної економіки
4 Переваги і недоліки ринкових механізмів, а також еволюція відношення товариства до ринкової економік

Тема 2 Поняття і суть маркетингу

1 Становлення поняття «маркетинг» в Україні
2 Маркетинг як стратегія підприємництва
3 Альтернативні стратегії

Тема 3 Довкілля маркетингу

1 Загальна класифікація чинників
2 Типи конкурентних ринків
3 Регулююча роль держави
4 Місія і стратегічні цілі фірми
5 Організаційна структура управління маркетингом
6 Кадри маркетингу

Тема 4 Споживачі і цільовий ринок

1 Поняття і стратегії цільового ринку
2 Організації-споживачі і кінцеві споживачі
3 Класифікація кінцевих споживачів
4 Регіональні групи споживачів
5 Виділення сегментів ринку

Тема 5 Маркетингова інформація і дослідження ринку

1 Завдання і методи досліджень ринку
2 Вибірка, її розмір і структура
3 Побудова анкети

Тема 6 Товар і товарна політика

1 Поняття товару; послуги і інтелектуальні товари
2 Класифікації товарів
3 Товар як ідея; позиціонування
4 Товарний асортимент
5 Життєвий цикл товару
6 Стадії життєвого циклу на етапі комерціалізації
7 Різновиди моделі життєвого циклу
8 Товарна марка
9 Упаковка товару

Тема 7 Особливості ціноутворення в маркетингу

1 Функції ціни в маркетингу
2 Еластичність попиту відносно ціни і відхилення від закону попиту
3 Цінова політика в умовах конкурентних ринків
4 Маркетингові стратегії ціноутворення

Тема 8 Просування продукції

1 Поняття, завдання і форми просування продукції.
2 Способи просування продукції
3 Порівняльні переваги і недоліки способів просування продукції
4 Юридичне регулювання просування продукції
5 Зв’язки з громадськістю (public relations, піар)

Тема 9 Рух товару

1 Канали і стратегії руху товару
2 Товарні біржі
3 Мережевий маркетинг

Тема 10 Міжнародний маркетинг

1 Поняття міжнародного маркетингу
2 Мотиви виходу фірми на зовнішній ринок
3 Зовнішнє середовище міжнародного маркетингу
4 Управління міжнародним маркетингом
Особливості маркетингових досліджень і просування на міжнародних ринках

Тема 11 Транспортний маркетинг

1 Особливості транспорту як об’єкту маркетингу
2 Види транспорту і їх конкурентні характеристики
3 Історія розвитку видів транспорту і конкуренції між ними з позицій теорії життєвого циклу
4 Особливості конкурентних умов по видах транспорту
5 Некомерційний маркетинг
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий