Конспект лекцій — «Основи маркетингової діяльності»

Тема 1 Основні поняття, суть і зміст маркетингу

1.1. Суть і принципи маркетингу
1.2. Історія розвитку маркетингу і еволюція його концепцій
1.3. Види маркетингу

Тема 2 Зміст маркетингової діяльності підприємства

2.1. Аналіз ринкових можливостей
2.2. Вибір цільових ринків 
2.3. Розробка комплексу маркетингу 

Тема 3 Маркетингове середовище підприємства

3.1. Поняття маркетингового середовища 
3.2. Аналіз небезпеки і можливості зовнішнього середовища 
3.3. Управлінське обстеження сильних і слабких сторін підприємства 

Тема 4 Поведінка покупців на ринку

4.1. Модель купівельної поведінки 
4.2. Процес ухвалення купівельного рішення і завдання маркетингу 
4.3. Методи вивчення купівельної поведінки 
4.4. Вибір цільового ринку 

Тема 5 Товарна політика підприємства

5.1. Маркетингове розуміння товару 
5.2. Життєвий цикл товару 
5.3. Асортиментна політика підприємства. Формування асортименту 
5.4. Розробка нових товарів 

Тема 6 Цінова маркетингова політика

6.1. Вибір цінової стратегії підприємства залежно від типу ринку
6.2. Вибір цінової стратегії підприємства в залежності від етапу життєвого циклу товару
6.3. Вибір цінової стратегії підприємства залежно від економічних цілей підприємства
6.4. Методи розрахунку цін

Тема 7 Система маркетингових комунікацій

7.1. Поняття про види просування. Розробка стратегії маркетингових комунікацій 
7.2. Реклама. Особливості розробки рекламної компанії 
7.3. Особистий продаж. Планування особистого продажу 
7.4. Стимулювання збуту. Розробка програми стимулювання 

Тема 8 Збутова політика  підприємства

8.1. Канали поширення товарів. Їх функції і види 
8.2. Критерії вибору каналів поширення. 
8.3.Рух товару. Цілі і елементи 
8.4. Оптова торгівля. Види оптових підприємств 
8.5. Роздрібна торгівля. Види роздрібної торгівлі

Тема  9 Управління  маркетингом на підприємстві

9.1. Організаційна структура служби маркетингу 
9.2. Планування маркетингу 
9.3. Контроль маркетингу 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий