Конспект лекцій — "Основи маркетингової діяльності"

Тема 1 Основні поняття, суть і зміст маркетингу

1.1.Суть і принципи маркетингу
1.2.Історія розвитку маркетингу і еволюція його концепцій
1.3. Види маркетингу

Тема 2 Зміст маркетингової діяльності підприємства

2.1. Аналіз ринкових можливостей
2.2.Вибір цільових ринків
2.3.Розробка комплексу маркетингу

Тема 3 Маркетингове середовище підприємства

3.1. Поняття маркетингового середовища
3.2. Аналіз небезпеки і можливості зовнішнього середовища
3.3.Управлінське обстеження сильних і слабких сторін підприємства

Тема 4 Поведінка покупців на ринку

4.1. Модель купівельної поведінки
4.2. Процес ухвалення купівельного рішення і завдання маркетингу
4.3. Методи вивчення купівельної поведінки
4.4.Вибір цільового ринку

Тема 5 Товарна політика підприємства

5.1.Маркетингове розуміння товару
5.2.Життєвий цикл товару
5.3.Асортиментна політика підприємства. Формування асортименту
5.4.Розробка нових товарів

Тема 6 Цінова маркетингова політика

6.1. Вибір цінової стратегії підприємства залежно від типу ринку
6.2. Вибір цінової стратегії підприємства в залежності від етапу життєвого циклу товару
6.3. Вибір цінової стратегії підприємства залежно від економічних цілей підприємства
6.4. Методи розрахунку цін

Тема 7 Система маркетингових комунікацій

7.1. Поняття про види просування. Розробка стратегії маркетингових комунікацій
7.2.Реклама. Особливості розробки рекламної компанії
7.3.Особистий продаж. Планування особистого продажу
7.4.Стимулювання збуту. Розробка програми стимулювання

Тема 8 Збутова політика підприємства

8.1.Канали поширення товарів. Їх функції і види
8.2.Критерії вибору каналів поширення.
8.3.Рух товару. Цілі і елементи
8.4.Оптова торгівля. Види оптових підприємств
8.5.Роздрібна торгівля. Види роздрібної торгівлі

Тема 9 Управління маркетингом на підприємстві

9.1. Організаційна структура служби маркетингу
9.2.Планування маркетингу
9.3.Контроль маркетингу
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий