Поняття маркетингу

В одному англійському посібнику з маркетингу є картинка, на якій зображена галявина в джунглях бізнесу. Ця галявина — ринок. На ній власники товарів і грошей — продавці і покупці. Їх зустрічі відбуваються часом до обопільного задоволення, але часто ці зустрічі розчаровують обидві сторони, тому що той, у кого є гроші, зустрічається з власником товару, але товар виявляється не той, котрий потрібний покупцю в даний момент. От у цій ситуації потрібен деякий чарівник, маг, що міг би погодити інтереси обох сторін.

Цим чарівником і є маркетинг. Ціль його — досягнення згоди між виробниками продуктів і їхніх покупців, споживачами.

Існують різні трактування маркетингу. Причина великої розмаїтості у визначенні маркетингу — у специфіці і масштабах проблем, розв’язуваних у процесі виробництва, збуту, реклами, технічного обслуговування і т.д. У термін «маркетинг» фахівці вкладають двоякий зміст: це й одна з функцій управління, і цілісна концепція управління (філософія бізнесу) в умовах ринкових відносин.

Маркетинг (від англійського «market» — ринок) — це ринкова концепція управління виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю фірм і підприємств, спрямована на вивчення підприємницького середовища, ринку, конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них вироблених товарів і послуг.

Цілі маркетингу формування і стимулювання попиту, забезпечення обґрунтованості прийнятих управлінських рішень і планів роботи фірми (підприємства), а також розширення обсягів продажів, ринкової частки і прибутків.

Робити те, що продається, а не продавати те, що виробляється, — основне гасло маркетингового підходу в управлінні науково-технічною діяльністю, виробництвом і збутом для будь-якої фірми.

Іншими словами, перш ніж робити, фірма повинна провести ретельне вивчення потреб конкретних споживачів, відповідно до отриманих даних доробити й удосконалити товар і тільки потім виходити з цим товаром на ринок. А не навпаки — зробити товар, а потім мати серйозні труднощі у відношенні його продажу. Маркетологи вважають: «Черв’як повинен бути по смаку рибі, а не рибаку».

Маркетинг — це не нав’язування і проштовхування зробленого на невідомий ринок товару, а науково розроблена концепція аналізу й обліку вимог покупців, вимог конкретного сегмента ринку і розробка відповідно до виявлених вимог нового товару. Це система організації продажів, включаючи заходи для стимулювання і реклами. Це також система збутової мережі каналів руху товару (посередники, філії й ін.).

Маркетинг це уміння встати по іншу сторону прилавку і подивитися на бізнес очима покупця. Це здатність знайти й втримати споживача, задовольнити його краще і швидше, ніж це робить конкурент. Якщо в сфері фінансової діяльності фірмами до прийняття маркетингового підходу більше уваги зверталося на собівартість, ніж на ціну, то маркетинг орієнтує виробників на ціну, яку готовий заплатити покупець. Відповідно, і бюджет фірми повинен будуватися відповідно до вимог в сфері збуту. Якщо раніше підприємство виконувало науково-дослідні розробки, що стосуються, насамперед виробництва, то система маркетингу головну увагу приділяє аналізу ситуації на ринку. Якщо планування асортименту продукції колись орієнтувалося тільки на поліпшення її якості, то система маркетингу враховує головним чином вимоги покупця.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий