Види маркетингу в залежності від структури маркетингової концепції

У зв’язку з особливостями розвитку й акцентами за структурою маркетингової концепції розрізняють менеджеристский, біхевіористский, інтегрований, інноваційний, прямий, стратегічний, екологічний і соціальний маркетинг.

Менеджеристський маркетинг припускає верховенство маркетингової концепції в управлінні фірмою і висування маркетингової служби на рівень менеджерів вищої ланки управління, коли центральна служба по маркетингу очолюється, наприклад, віце-президентом фірми, що координує всю її роботу. Менеджеристский вид маркетингу припускає також посилення активної його сторони, тобто спрямований не тільки на вивчення ринку і ринкового середовища й адаптацію до них вироблених товарів і послуг, але і на формування ринку і запитів споживачів відповідно до маркетингової стратегії фірми.

Біхевіористський маркетинг спирається на вивчення психології споживача, мотивацій купівельного поведінки і т.д. Такий маркетинг особливо важливий для великих, передових фірм, що у змозі здійснювати серйозні по якості і по кількості маркетингові заходи на ринку у виді товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики. Однак, борючись за гаманці покупців, фірма в першу чергу прагне заволодіти не тільки їхніми гаманцями, але і їхніми серцями, тобто домогтися переваги для своїх товарів і забезпечити прихильність і лояльність покупців до торгової марки даної фірми.

Інтегрований маркетинг приділяє особливе значення координації і погодженню всіх складових маркетингових заходів впливу на ринок, а саме: товарній, ціновій, збутовій і комунікаційній політиці і рівновазі їхньої участі в рішенні глобальних стратегічних задач фірми.

Інноваційний маркетинг переборює такий недолік звичайного маркетингу, як обмеженість розробки нових товарів, що базуються на якісних стрибках у розвитку науки і техніки. Інноваційний маркетинг йде від науково-технічних розробок, заснованих на фундаментальному і прикладному науковому дослідженнях, результати яких надалі «просіваються через сито» переваг і вимог ринку і потім впроваджуються у виробництво і пропонуються кінцевим споживачам.

Прямий маркетинг характеризується прямим способом продажу товарів і послуг і припускає організацію збутової діяльності у формі персональних продажів через збутових агентів — комівояжерів, а також у формі продажів по каталогах і телемаркетингу, коли виробник і продавець відповідної продукції вступають у безпосередній контакт із кінцевим споживачем.

Стратегічний маркетинг визначає в якості найважливішої функцію розробки глобальних стратегій і стратегічного планування. У ньому також посилена активна сторона маркетингу, що сприяє створенню і формуванню попиту і переваг споживачів відповідно до довгострокових цілей фірми і підпорядкуванню цим цілям усієї виробничо-збутової діяльності фірми.

Екологічний, чи «зелений», маркетинг покликаний вирішувати ринкові і виробничо-збутові задачі відповідно до вимог захисту навколишнього середовища.

Соціальний, чи соціально-етичний, маркетинг спрямований не тільки на задоволення запитів кінцевих споживачів, але і на оптимальне рішення економічних і соціальних задач, що стоять перед усім суспільством, дотримання його довгострокових інтересів.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий