Поняття, напрямки маркетингового дослідження

Маркетингові дослідження це систематичний збір, реєстрація й аналіз даних із проблем, що відноситься до маркетингу. Задачі дослідження маркетингу входять до складу інформаційної системи маркетингу, що є частиною інформаційної системи управління підприємством.

Цілі і задачі маркетингового дослідження.

Маркетингові дослідження пов’язані з прийняттям рішень по всіх аспектах маркетингової діяльності. Вони стосуються всіх елементів комплексу маркетингу і його зовнішнього середовища.

Назвемо найважливіші напрямки маркетингових досліджень.

1. Дослідження ринку і продажів:

а) оцінка місткості ринку;

б) визначення характеристик ринку і його сегментів;

в) аналіз тенденцій зміни ринку;

г) прогноз обсягу продажів;

д) одержання інформації про існуючі і потенційних споживачів;

е) виявлення системи переваг споживачів;

ж) одержання інформації про конкурентів.

2. Дослідження продукту:

а) генерація ідей про створення нових продуктів;

б) розробка концепції тестування продукту;

в) тестування продукту;

г) організація маркетингу  продуктів що тестуються;

д) дослідження й випробування різних видів обгорток.

3. Дослідження цін:

а) дослідження взаємозв’язків між ціною на продукт і попитом;

б) прогнозування цінової політики для різних стадій життєвого циклу продукту.

4. Дослідження просування продукту:

а) дослідження ефективності рекламної діяльності;

б) дослідження ефективності різних засобів масової інформації;

в) випробування різних варіантів реклами;

г) комплексний порівняльний аналіз різних засобів і методів просування продукту.

5. Доведення продукту до споживача:

а) дослідження місця розташування складів;

б) дослідження місця розташування об’єктів роздрібної торгівлі;

в) дослідження місця розташування сервісних служб.

Крім того, до складу маркетингових досліджень входить дослідження зовнішнього середовища по тим його компонентам, що впливають на маркетинг певного продукту на конкретному ринку.

Фактори, що враховують при маркетингових дослідженнях.

Маркетингові дослідження можуть здійснюватися самостійно, власними силами  компанії чи компанія може вдатися до послуг спеціалізованих організацій. При виборі між першим і другим варіантами проведення маркетингових досліджень враховується безліч факторів.

1. Вартість дослідження. Багато компаній вважають, що дешевше проводити маркетингові дослідження власними силами.

2. Наявність досвіду проведення досліджень, фахівців необхідної кваліфікації. Особливо це важливо враховувати при використанні складних методів проведення маркетингових досліджень і обробки отриманих результатів.

3. Глибоке знання технічних особливостей продукту. За звичай фахівці компанії знають їх краще і ці знання не так просто і швидко можна передати фахівцям інших організацій.

4. Об’єктивність. Фахівці спеціалізованих організацій звичайно більш об’єктивні у своїх оцінках.

5. Наявність спеціального устаткування: комп’ютерів і спеціальних програм для них, устаткування для тестування. Таким устаткуванням, як правило, у більш повному обсязі володіють спеціалізовані організації.

6. Конфіденційність краще зберігається при проведенні маркетингових досліджень співробітниками компанії.

Іноді компанії одну частину маркетингових досліджень проводять силами власних співробітників, а іншу — за допомогою спеціалізованих організацій.

На думку західних фахівців, здійснити первісний вихід на ринок капіталістичних країн українським підприємствам, не вдаючись до допомоги посередників з цих країн, — дуже важка (чи взагалі нездійсненна) задача.

Мова йде про повноцінний маркетинг досить складної продукції, а не про торгівлю сировинними  ресурсами чи продукцією за низькими цінами. Складність подібного виходу на ринок полягає, зокрема, в  тому, що в самих капіталістичних країнах існує до декількох тисяч різних законів, стандартів, нормативів і т.п., що регламентують виробництво, доведення до споживача й експлуатацію виробів. І є фахівці, що вузько спеціалізуються по конкретних питаннях, за допомогою яких звертаються маркетологи різних галузей промисловості. Тим більше не є можливим врахувати всі ці вимоги нашим бізнесменам, не вдаючись до допомоги відповідних закордонних фахівців.

На користь залучення посередників говорить наступне:

· дослідження повинно охоплювати велику кількість споживачів, і для цього буде потрібна солідна організація, що має знання, ресурси і досвід у даній сфері, яких фірма не має;

·        дослідження може мати специфічний характер, наприклад, «вивчення купівельних мотивів придбання товарів;

·        фірма взагалі не має досвіду в дослідженні ринку;

·        виникають труднощі в обміні інформацією через незнання культури, традицій;

·        фірма не має досить ресурсів для дослідження ринку;

·         необхідно одержати незалежну й об’єктивну оцінку ринку, наприклад, при підборі партнера для спільної роботи.

Проведення аналізу власними силами фірми, необхідно в тому випадку, коли:

·                    дослідження здійснюється для продукції виробничого призначення і потрібна обмежена кількість інтерв’ю з потенційними споживачами;

·                    фірма має достатній досвід на даному ринку чи якщо вона вважає, що потенціал ринку такий, що є зміст придбати власний досвід;

·                    можуть виникнути труднощі взаємодій між фірмою і дослідницьким агентством, якщо мова йде, наприклад, про високотехнологічні товари, що вимагають спеціальних знань;

·                    фірма має свій кваліфікований апарат дослідників, що мають гарне знання мови і досвід роботи за кордоном;

·                     у країні що нас цікавить  немає компетентних фірм-посередників з дослідження ринку.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий