Методи проведення маркетингових досліджень

Способи, одержання первинної інформації:

1.Спостереження.

Переваги:

·         гарна можливість вивчити поведінку клієнтів;

·         допомога при розробці нових товарів і обгортки.

Недоліки:

·         відсутність особистого спілкування;

·         доводиться цілком покладатися на те, що бачиш.

2. Особисте інтерв’ю.

Переваги:

·      особисте спілкування;

·      можливість подолання ворожості;

·      вибір необхідного контингенту опитуваних;

·      ідеальне при відсутності можливості масового попиту;

·      гарна можливість одержання докладної інформації і фактів.

Недоліки:

·        великі витрати засобів і часу;

·        труднощі з опитуванням іноземних клієнтів.

3. Інтерв’ю по телефону.

Переваги:

·        не вимагає великих грошових витрат;

·        збереження “інкогніто” опитуваних;

·        швидке одержання відповідей;

·        розкутість опитуваних.

Недоліки:

·      імовірність того, що опитуваний просто не захоче розмовляти;

·      стислість розмови;

·      неможливість особистого знайомства з опитуваними.

4. Опитування поштою.

Переваги:

·      не вимагає великих грошових витрат;

·      час на міркування;

·      збереження “інкогніто” опитуваних;

·                    можливість опитати клієнта, що занадто зайнятий, щоб витрачати свій час на особисте інтерв’ю;

·      можливість “докопатися” до суті питання.

Недоліки:

·        недостатньо серйозне відношення опитуваних;

·        недостатній контроль за опитуваними;

·        неможливість особистого знайомства з опитуваними;

·        втрата листів;

·        тривалий час очікування відповідей.

5. Групове інтерв’ю.

Переваги:

·                    особисте спілкування;

·                    вільний обмін думками;

·                    швидкість;

·                    не вимагає великих грошових витрат.

Недоліки:

·                    необхідність мати досвідченого фахівця (інтерв’юера);

·                    необхідність ведення записів.

Крім того, для збору первинної інформації можна використовувати:

·        експеримент;

·         імітацію (використання ЕОМ для відображення використаних різних маркетингових факторів на папері, а не в реальних умовах).

План збору первинних даних повинен базуватися на наступній інформації:

Методи дослідження

Спостереження

Експеримент

Опитування

Інструмент дослідження

Анкета

Механічні засоби

План складання вибірки

Одиниця вибірки

Обсяг вибірки

Процедура вибірки

Спосіб зв’язку з аудиторією

Телефон

Пошта

Особистий контакт

Після завершення збору інформації із сукупності даних вибирають найбільш вагомі, котрі надалі можна буде використовувати в практичній роботі.

Дослідники підготовляють рекомендації — пропозиції для фірми, спрямовані на реалізацію поставлених цілей.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий