Концепції маркетингу

Концепція маркетингу — це орієнтована на споживача інтегрована цільова філософія фірми, організації чи людини.

1. Виробнича (30-50 рр..) — Концепція вдосконалення виробництва — продукт або товар може бути доступним для споживача, якщо підвищується ефективність виробництва і розподілу товару.

Ця концепція застосовна, коли попит на товар дорівнює чи трохи перевищує пропозицію, велика частина реальних і потенційних споживачів мають невисокі доходи, або собівартість товару занадто висока, і її необхідно знизити, для чого потрібно підвищити продуктивність праці.

В основі лежить необхідність постійного вдосконалення технології та організації виробництва, збільшення обсягів і зниження витрат виробництва. Вся увага зосереджена на внутрішніх можливостях виробництва, для того щоб зробити товар доступнішим. Виробничої концепції дотримуються виробники, які чітко орієнтовані на галузь з хорошими перспективами зростання, мають невисоку диверсифікацію і діють в умовах мінімального політичного та соціального контролю.

Диверсифікація — це розширення асортименту виробничих виробів і видів послуг, що надаються на основі одночасного розвитку багатьох, не пов’язаних один з одним виробництв.

2. Концепція вдосконалення товару — Продуктова — споживачам потрібний товар з найкращими споживчими властивостями.

Виходить із того, що споживачі прихильні до продукту з найкращими споживчими властивостями. Тому організація повинна безперервно вдосконалювати продукцію, що випускається, підвищувати її якість при помірних і доступних більшості цінах. Виробники при цьому спрямовують свої зусилля на підвищення якості свого товару, незважаючи на більш високі витрати, а, отже, і ціни.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль (збуту) — або Концепція продажів (50-і рр..) — Споживачі не купуватимуть товари організації в достатніх обсягах, якщо організація не зробить значних зусиль у сфері збуту і стимулювання, для підвищення продажів необхідні зусилля по просуванню товару

Багато підприємств починають орієнтуватися на дану концепцію, коли відчувають труднощі зі збутом, коли з’являються ознаки надвиробництва. Мета така — продаж зроблених товарів, а не виробництво продукції, яку потребує ринок, при цьому задоволення потреб покупця є другорядним моментом. Дана концепція використовується також у випадку товарів пасивного попиту (страховки, енциклопедії, словники тощо)

4. Концепція маркетингу (60-і рр..) — Стверджує, що запорукою досягнення цілей організації є визначення потреб і потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними, ніж у конкурентів, способами.

Концепція орієнтована на детальне знання потреб споживачів, факторів і тенденцій їх зміни в найближчій перспективі. Виробництво та збут стають у пряму залежність від запитів споживачів, вивчення ринку, споживчих оцінок асортименту і якості, до яких компанії пристосовують свою виробничу та маркетингову стратегію.

Концепції збуту і маркетингу часто плутають один з одним. Концепція маркетингу на чільне дула ставить цільових клієнтів з їх потребами і потребами і отримує прибуток за рахунок максимального задоволення їх потреб. За концепцією збуту в центрі уваги — існуючий товар фірми, на прибуткову реалізацію якого спрямовані комерційні заходи стимулювання.

Маркетингові дослідження ресторанного бізнесу і потреби людей в їжі дали можливість сформулювати та впровадити в свою справу фірма «Макдоналдс» чотири принципи успіху: якість, культура обслуговування, чистота і доступність. Сьогодні фірма «Макдоналдс» т — це 11 тисяч ресторанів, з них більше 2 тисяч за кордоном США, в 52 країнах (в Росії у «Макдоналдс» 56 закусочних).

5. Концепція соціально-етичного маркетингу (80-90 рр..) — Останнім часом у літературі дана концепція все частіше позначається, як соціальний маркетинг — концепція передбачає, що підприємство має задовольняти не тільки запити окремих покупців, а й суспільства в цілому

Прагнення підприємства до задоволення запитів споживачів може призвести до небажаних наслідків з суспільної точки зору. Наприклад, застосування миючих засобів призводить до забруднення водного середовища, використання фреону впливає на зміну озонового шару атмосферного, будівництво атомних електростанцій …

Концепція виходить з того, що організація повинна не тільки найбільш повно і ефективно задовольняти виявлені запити споживачів, роблячи це більш ефективно, ніж її конкуренти, а й підтримувати і покращувати добробут, як окремих споживачів, так і суспільства в цілому (захист навколишнього середовища, швидке зростання населення, проблема нестачі ресурсів).

Таким чином, концепція соціально-етичного маркетингу відрізняється від концепції маркетингу тим, що її мета — це забезпечення довготривалого добробуту окремого споживача і суспільства в цілому. Підприємство, яке організовує свою діяльність у відповідності з цією концепцією, має враховувати і взаємопов’язувати потреби покупця, його життєво важливі інтереси, інтереси підприємства і інтереси суспільства.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий