Критерії сегментації

Критерій — це показник того, наскільки вірно підприємство обрало той чи інший ринок для діяльності.

Критерії сегментації

1. Ємність сегменту — це кількісна величина виробів у натуральному та вартісному вираженні, яка може бути продана, кількість потенційних споживачів; площа, яку вони займають.

На підставі цих даних підприємство має визначити, які виробничі потужності слід орієнтувати на обраний сегмент ринку, які повинні бути розміри збутової мережі.

2. Доступність сегмента — можливість підприємства отримувати канали розподілу і збуту продукції, умови зберігання та транспортування виробів споживачами на обраному сегменті ринку.

Підприємство має визначити:

· чи має воно достатньою кількістю каналів збуту своєї продукції (через торгових посередників або власну збутову мережу);

· яка пропускна здатність цих каналів;

· чи можуть вони забезпечити реалізацію всього обсягу продукції, виробленої з урахуванням ємності сегмента;

· чи достатньо надійна система доставки виробів споживачам (наявність доріг, під’їзних шляхів, пунктів переробки вантажів тощо).

3. Суттєвість сегмента — це критерій, який визначає в якій мірі можна розглядати ту чи іншу групу споживачів як сегмент ринку, наскільки вона стійка за основними об’єднує ознаками, зростає чи зменшується, чи варто орієнтувати на неї виробничі потужності або, навпаки, чи треба перепрофілювати на інший сегмент.

4. Прибутковість — це критерій, що визначає, наскільки рентабельною буде для підприємства робота на обраному сегменті ринку.

5. Сумісність сегменту з ринком основних конкурентів — критерій, який показує ступінь готовності основних конкурентів поступитися вибраним сегментом ринку, наскільки просування виробів підприємства тут зачіпає їхні інтереси, не знадобиться вживати заходів із захисту, нести додаткові витрати, чи не краще пошукати сегмент, де конкуренти слабкіше.

6. Ефективність роботи на обраному сегменті ринку — це критерій, що визначає рівень досвідченості роботи на обраному сегменті ринку, просування вироби, конкурентної боротьби, достатність фінансових і матеріальних ресурсів, щоб вести конкурентну боротьбу.

7. Позиція — це спосіб бачення клієнтами бізнесу підприємства, це їхні відчуття при покупці виробленого підприємством товару.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий