Фактори, що впливають на поведінку споживачів

1. Економічні — величина і розподіл НД, грошові доходи населення та їх розподіл за групами споживачів, обсяг і склад товарної пропозиції, рівень і співвідношення роздрібних цін, Ступінь забезпеченості населення окремими продуктами споживання, рівень торговельного обслуговування тощо д.

2. Культурні — Конкретне суспільство, яке формує основні погляди, цінності і норми поведінки

· ; Субкультура — групи людей зі спільними системами цінностей, що виникли в результаті спільності їх життєвого досвіду чи обставин (донське козацтво, релігійні групи).

· Соціальний стан — приналежність до суспільного класу — це порівняно стабільні групи, в рамках суспільства, які розташовуються у певній послідовності і характеризуються подібністю інтересів, уявлень і поведінки їх представників.

· Культура споживання.

· Мода.

· Естетичні смаки.

3. Соціальні — розподільна політика, соціальна структура суспільства, референтні групи.

· Референтні групи — це групи, які надають як пряме, так і непрямий вплив на відносини і поведінка людини.

· Соціальні ролі та статуси — людина є членом безлічі соціальних груп (син, чоловік, директор).

4. Особистісні — особисті зовнішні характеристики.

· Вік і етап життєвого циклу сім’ї

· Рід занять

· Образ життя

· Тип і уявлення про самого себе — сукупність відмінних психологічних характеристик (агресивний, незалежний, насторожений).

5. Психологічні

· Мотивація — результат взаємовпливу свідомих і несвідомих, чуттєвих і інтелектуальних, культурних і фізіологічних потреб. Мотив — це прямі причини скоєння людьми дій (теорія Фрейда і теорія Маслоу).

· Сприйняття. Вмотивована людина готова до дії і характер його дії залежить від того, як він сприймає ситуацію (реакція на балакучого продавця). Сприйняття завжди вибірково.

· Засвоєння — це певні зміни, що відбуваються в поведінці людини під впливом накопиченого ним досвіду.

· Переконання. У людей є переконання, з яких складаються образи товарів . Якщо переконання не вірні і перешкоджають здійсненню купівлі, то виробнику і продавцю необхідно провести цілу компанію по їх виправленню.

· Ставлення — сформована на основі наявних знань стійка сприятлива чи несприятлива оцінка людиною якого-небудь об’єкта чи ідеї, які відчувають до них почуття і можливі дії.

6. Демографічні — чисельність і склад населення, співвідношення між міськими і сільськими жителями.

7. Природнокліматичні та національно-історичні — географічні умови, традиції, звичаї, умови побуту.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий