Розробка цінової стратегії

Стратегія ціноутворення — обгрунтований вибір ціни з декількох варіантів, спрямований на досягнення стратегічних цілей маркетингу.

Формування товаровиробником цін на свою продукцію має бути орієнтоване на його стратегічні цілі, і, звичайно, враховувати існуючі державні, громадські та інші критерії та обмеження. Стратегічними цілями можуть бути вихід на ринок і збільшення ринкової частки, стимулювання попиту на новий для ринку продукт і обмеження попиту, забезпечення максимального прибутку протягом періоду або в довгостроковому плані і ін

Цінова стратегія — це вибір можливої динаміки зміни вихідної ціни продукту в умовах ринку, найкращим чином відповідає меті підприємства.

Стратегії ціноутворення:

1. Стратегія «зняття вершків» (високих цін) передбачає початкову продаж нового товару за високими цінами. Це можливо в умовах відсутності конкуренції і пропозиції абсолютно нових товарів. Використовуючи зазначену стратегію, підприємство, по суті, користується своєю монополією (як правило, тимчасової). Згодом, коли ринок виявляється насиченим і з’являються продукти-аналоги, фірма йде на зниження цін.

2. Стратегія цін проникнення на ринок базується на навмисно низькому рівні цін з метою впливу на якомога більшу кількість споживачів. Низька ціна представляє в цьому разі свого роду плату за впровадження нового товару на ринок. Така стратегія використовується тими фірмами, які за всяку ціну прагнуть збільшити свою частку на ринку. З ростом продажів і в міру освоєння ринку ціна дещо підвищується, але так, щоб це не перешкоджало подальшому розширенню обсягів реалізації. Розглянута стратегія особливо вдала щодо послуг, витрати на надання яких падають у відповідності з «ефектом досвіду».

Недоліки:

По-перше, необхідно, щоб склалася ситуація, коли конкуренти не встигнуть відреагувати на зменшення ціни.

По-друге, власні витрати підприємства повинні бути настільки низькими, щоб навіть при невисоких цінах забезпечувалося отримання достатнього прибутку.

По-третє, особливо небезпечно, якщо до цієї «грі на зниження» підключаються конкуренти. Ступінь ризику тут досить висока.

3. Стратегія престижних цін. Престижні ціни являють собою навмисно високі ціни, призначені для залучення споживачів, які більше стурбовані якістю продукту, його унікальністю або статусом, ніж ціною. Стратегія престижних цін ефективна, якщо можна звести до мінімуму конкуренцію (через патентний захист, прихильність торговій марці і т.д.).

4. Стратегія «слідування за лідером» передбачає співвіднесення фірмою цін на свої продукти з рухом і характером цін лідера на даному ринку. Однак це не означає встановлення ціни на нові продукти в суворій відповідності з рівнем цін провідної фірми на ринку. Мова йде про необхідність врахування її політики цін. Ціна на новий продукт може відхилятися від ціни фірми-лідера, але тільки в певних межах, які обумовлені якісну перевагу тих чи інших продуктів. Чим менше відмінностей в нових продуктах у порівнянні з більшістю пропонованих на ринку, тим ближче рівень цін до «стандартам», встановленим лідером.

5. Стратегія ковзної падаючої ціни є логічним продовженням стратегії «зняття вершків» і ефективна при тих же умовах. Застосовується в тому випадку, коли підприємство надійно застраховане від конкуренції. Суть полягає в тому, що ціна послідовно ковзає по кривій попиту. Для того, щоб стимулювати попит і захистити підприємство від конкуренції, необхідно розробляти нові моделі продуктів.

6. Стратегія переважної ціни є продовженням стратегії цін проникнення на ринок. Вона застосовується при небезпеці вторгнення конкурентів в область діяльності підприємства. Суть даної стратегії — досягнення переваги перед конкурентами по витратах (тоді ціна встановлюється нижче цін конкурентів) або за якістю (тоді ціна встановлюється вище цін конкурентів, щоб продукт оцінювався як унікальний і престижний).

7. Стратегія ціни сегменту ринку полягає в найбільш повному пристосуванні підприємства до заздалегідь визначених відмінностей у попиті.

8. Стратегія цінових маніпуляцій є одним із засобів підвищення цінності послуги в очах клієнтів. При цьому дещо підвищена ціна на продукт сприймається споживачами як індикатор цінності самої послуги. Цінові маніпуляції можуть використовувати принцип контрасту, коли на приблизно однакові товари встановлюються різні ціни. Це створює умови для поліпшення сприйняття клієнтами кілька більш дорогих послуг. Коли різниця в таких цінах не дуже велика, у клієнтів складається стійка думка про необхідність придбання більш дорогих продуктів, якість яких гарантується більш високою ціною.

При розробці і реалізації цінової стратегії необхідно враховувати також і психологічні особливості клієнтів. Споживачі набагато більш прихильно ставляться до вказівки базисної ціни і вибірково — до цін на додаткові послуги, які повинні оплачуватися окремо.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий