Реклама: поняття, призначення

Коріння реклами йдуть глибоко в давнину. Про рекламну практиці мова йде вже в самих перших документах писемної історії. При розкопках на території країн Середземномор’я археологи знайшли вивіски, які сповіщають про різні події і пропозиції.

У Стародавній Греції і Стародавньому Римі рекламні оголошення писали на дерев’яних дошках, гравірував на міді і кістки, голосно зачитували на площах і в інших місцях скупчення народу. У Римі на вибіленою вапном стіні, розграфленій в клітинку, поміщали оголошення-реклами, наприклад про продаж раба. Потім там же з’явилися спеціальні дошки оголошень, пізніше — стенди.

Давня культура породжує вже досить зрілі форми рекламної діяльності, основою яких є скупчення оперативної інформації. Ці форми рекламної діяльності виражалися допомогою різноманітних наборів словесних, звукових письмових і образотворчих прийомів, що створюють рекламні образи (іміджі), рекламованих об’єктів. Чия мета — активно проникати у психіку потенційного споживача, залучати його і спонукати робити вигідні для рекламодавця дії.

Венеціанський видавець А. Мануций, що жив на рубежі 15 і 16 століть, вивішував біля входу в свою книжкову крамницю заголовний лист («титул») нових книг, а іноді і їх зміст. Покупець міг відразу ж зорієнтуватися, чи потрібна йому ця книга, чи є сенс йому її купувати, чи варто взагалі заходити до крамниці.

Реклама (від лат. Reclamare — кричати) — публічно поширювана в будь-якій формі інформація щодо юридичних та фізичних осіб, товари, ідеї, починаннях і т.п.

Реклама — засіб маркетингової комунікації між виробником, дистриб’ютором і споживачем, це діалог, за допомогою якого продавець виражає свої наміри продати товар, а покупець — зацікавленість в його придбанні.

Успіх рекламного повідомлення залежить від цілей реклами, розміру грошових коштів та особливостей регіону. Перед вибором рекламних засобів необхідно провести аналіз:

— результатів попередніх рекламних заходів;

— стадії життєвого циклу, на якій знаходиться рекламований товар (послуга);

— цілей реклами;

— потенційних покупців.

Після аналізу ситуації необхідно скласти перелік засобів масової інформації, які можуть викликати інтерес у потенційних покупців і уточнити на них розцінки.

Реклама — творчий процес, який вимагає не тільки комерційних знань, а й художнього смаку, відповідної освіти.

Рекламний процес — сукупність фаз руху рекламної інформації від рекламодавця до рекламополучателю — складається з чотирьох блоків:

1. Прийняття рішення про широту обхвату, частоту появи і силу впливу реклами;

рекламодавцю слід визначити, яка кількість осіб в рамках цільової аудиторії має познайомитися з його рекламою за певний період часу — широта охоплення. Частота появи реклами — скільки разів за певний період часу повинен мати справу з його рекламним оголошенням середній представник цільової аудиторії. Сила впливу — кокой силою впливу повинен мати контакт з рекламою.

2. Відбір основних засобів поширення інформації;

Відбір рекламних засобів проводиться на основі наступних характеристик:

— прихильність цільової аудиторії до певних засобів інформації (телебачення найбільш ефективно для охоплення аудиторії підлітків);

— специфіка товару (одяг краще представляти у кольорових журналах);

— специфіка звернення (звернення про розпродаж краще поширювати з використанням радіо і газет);

— вартість звернення на конкретному носії вважається в розрахунку на 1 000 осіб, звичайна перевага віддається виданням з більш низькими розрахунковими ставками.

3. Вибір конкретних носіїв реклами;

— обсяг реалізації — кількість примірників у розрахунку на 1 тис. чоловік;

— тираж видання — загальна кількість надрукованих примірників;

— коефіцієнт обігу — середнє число споживачів, через руки яких проходить один примірник даного носія реклами, розраховується за формулою:

1. Реклама: поняття, призначення

4. Прийняття рішень про графік використання засобів реклами.

— Суцільний графік — рівномірний розподіл реклами в рамках певного часового періоду (одна трансляція на 3 дні );

— Пульсуючий графік — нерівномірне розміщення реклами у часових рамках (по 5 виходів на день на початку і в середині місяця або 4 концентріруемих сплеску)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий