Цілі, завдання та функції реклами

Реклама завжди спрямована на споживача, у тому числі і потенційного, вона має на меті сповістити його різними способами про нові товари та послуги та їх споживчі властивості. Цілі рекламної діяльності повинні бути чітко встановлені, виражені кількісно та визначено термінами, що дозволить контролювати ефективність рекламних заходів.

Цілі реклами можуть змінюватися у зв’язку з проходженням товару його життєвого циклу:

— На стадії впровадження — інформування покупця про новинки;

— На стадії зростання — розвиток попиту;

— На стадії зрілості — нагадування про фірму, товари, знижки, розпродажі;

— На стадії спаду — реклама недоцільна, виключаючи необхідність інформування про розпродажі.

Цілі реклами можуть бути дуже різними: представлення нового продукту, вихід на новий ринок, розширення знань споживачів про способи можливого використання продукту, створення сприятливого враження про фірмову марку та самому товарі, активізації попиту, інформація про зміни умов продажів і т. д.

Основні завдання реклами можна згрупувати наступним чином:

— престижні, які проявляються у формуванні образу товару та іміджу фірми;

— комерційні завдання, до яких належать стимулювання продажу (збуту), пошук вигідних партнерів.

Функції реклами:

Економічна — реклама стимулює збут товару і сприяє зростанню прибутку, прискоренню процесу купівлі-продажу;

Освітня (інформаційна) функція — реклама виступає як засіб навчання: споживач не тільки дізнається про товари і послуги, але і відкриває для себе способи вдосконалення життя;

Комунікативна — за допомогою опитувань і анкет, аналізу ринкових процесів і внутрішньофірмових досліджень підтримується зворотний зв’язок фірми (підприємства) з ринком і споживачем;

Контролююча — контролює процеси формування переваг груп споживачів щодо різних товарів;

Управління попитом (маркетингова) — використовуючи можливості спрямованого впливу на споживача, реклама не тільки формує попит, а й керує ним за допомогою зменшення або збільшення обсягу рекламної інформації та складання графіків її подачі;

Громадська (соціальна) — за допомогою реклами передається повідомлення, адресоване безлічі осіб, які пропагує яке-небудь позитивне явище, подія, заклик, нагадує про ювілейну дату в житті суспільства, попереджає про негативні наслідки певних подій і т.д.

Стимулююча функція — нагадування, спонукання до покупки, встановлення контактів

Психологічна функція — вплив на емоційні і розумові процеси, на формування та розвиток потреб, на почуття самооцінки, престижу, погляди й уподобання споживачів, їх устремління.

3. Класифікація реклами

Залежно від того, яка буде ознака покладено в основу класифікації, виділяють наступні види реклами:

1. У залежності від об’єкта рекламного звернення:

— Реклама для покупців споживчих товарів;

— Реклама для покупців товарів виробничо-технічного призначення;

Змішана реклама.

 

2. У залежності від замовника:

— Реклама підприємств-виробників

— Реклама підприємств оптової торгівлі

— Реклама підприємств роздрібної торгівлі

 

3. Залежно від умов застосування:

Престижна реклама — застосовується для довготривалого підтримання іміджу фірми;

Реклама марки — для довгострокового виділення конкретного марочного товару;

рубричная реклама — для поширення інформації про продаж послуги чи події;

Реклама розпродажів — для оголошень розпродажів за зниженими цінами;

роз’яснювально-пропагандистська реклама — для відстоювання конкретної ідеї

4. За призначенням:

Реклама товарна — покликана допомогти виробнику з вигодою продати товари, а покупцю — з користю придбати їх;

Реклама корпоративна — реклама створює образ фірми або сприятливе уявлення про неї;

Реклама соціальна — рекламує загальнолюдські цінності, яка бореться з громадськими вадами, а також інформація, що виражає суспільні і державні інтереси і здійснювана на безоплатній основі;

Політична реклама — реклама політичних партій, рухів, державних і політичних діячів, що має кінцевою метою забезпечити перемогу на різних виборах.

 

5. У залежності від поставлених завдань (цілей просування):

Внутріфірмова — орієнтована на навіювання співробітникам віри у власне підприємство;

Стимулююча реклама — націлена на стимулювання потреб покупців;

Реклама інформативна (інформує) — реклама, призначена для інформування громадськості про існування або якості товарів та найбільш часто публікує в технічних виданнях, використовується на етапі виведення товару на ринок;

Увещевательная реклама — використовує методи переконання, порівняння (завдання збільшення первинного попиту) використовується на етапі зростання;

Порівняльна — заснована на порівнянні рекламованого товару або послуги з товарами конкурентів (різновид увещевательной реклами);

Нагадує реклама — застосовується для того, щоб змусити споживачів згадати про товар (завдання створення вторинного попиту), використовується на етапі зрілості

Підкріплювальна реклама — нагадування споживачам про те, що товар може скоро знадобитися, повідомляється де його можна купити

Стабілізуюча — відповідальна за збереження клієнтів і обсягу продажів, яка формує контингент постійних клієнтів ..

 

6. У залежності від способів поширення інформації:

Пряма реклама — розсилається поштою або вручається особисто;

Реклама в пресі — в газетах, журналах, довідниках, телефонних книгах тощо;

Друкована — проспекти, каталоги, буклети, плакати, календарі та пр .

Екранна реклама — кіно, телебачення, слайди;

Зовнішня — щити (білборд) , плакати зовнішньої розклеювання, світлові екрани (неон), рядок, що біжить, світлові вивіски, штендери, прізмовіжен і пр.

Реклама на місці продажу — рекламні матеріали, розміщені в ресторанах, магазинах, банках і т.д., які повинні передати клієнтам коротку інформацію про продукт і звернути на нього увагу.

Реклама на засобах транспорту — рекламні матеріали в салонах і на бортах транспорту (автобусів, трамваїв, потягів і т.д.);

Сувеніри та інші малі форми поширення реклами — блокноти, папки, щоденники, значки, авторучки;

Реклама безпосередня — всі види реклами, які покликані схилити споживача негайно купити товар, оформити замовлення або зацікавити в отриманні подальшої інформації.

7. За способом вираження:

«Жорстка» реклама — залучити до покупки за допомогою кричущих, розрахованих на зовнішній ефект оголошень;

«М’яка» реклама — створює навколо товару сприятливу атмосферу

 

8. Залежно від використовуваних засобів реклами:

— реклама в газетах

— журнальна реклама

— реклама по телебаченню

— реклама по радіо

— вулична реклама

— поштове розсилання

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий