Функції маркетингу

Спільними функціями маркетингу є управління, організація, планування, прогнозування, аналіз, оцінка, облік, контроль. Конкретними функціями є: вивчення ринку, споживачів і попиту, дослідження навколишнього середовища, реалізація товарної політики фірми, організація сервісного обслуговування, ведення цінової політики, товароруху, підтримка і стимулювання попиту тощо

Функції маркетингу — це взаємозв’язок видів діяльності .

Функції маркетингу випливають з його принципів і бувають наступних вдів:

1) аналітична — це комплексний аналіз мікро та макросередовища, який включає в себе аналіз ринків, споживачів, попиту, конкурентів і конкуренції, а також товарів;

2) виробнича — це виробництво нових товарів, що відповідають все зростаючим вимогам споживачів і включає в себе організацію виробництва нового товару, організацію постачання та управління якістю;

3) збутова — це функція, яка включає в себе все те, що відбувається з товаром після його виробництва, але до моменту початку споживання, а саме: організація руху товару, організація сервісу, організація формування попиту і стимулювання збуту, формування товарної та цінової політики;

4) управлінська: пошук можливих шляхів розвитку діяльності підприємства, особливо в довгостроковому періоді, тобто організація стратегії та планування, інформаційне управління, організація комунікацій;

5) контрольна.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий