Класифікація маркетингу

Основна класифікація маркетингу по пріоритетних завдань:

1. Диференційований — це діяльність фірми в кількох сегментах ринку з виробництвом окремого товару для кожного з сегментів. Наприклад, корпорація «Дженерал Моторс» намагається випускати автомобілі «для будь-яких цілей, будь-яких осіб та гаманців». Вона намагається домогтися зростання збуту і найбільш глибокого проникнення на кожний із освоюваних його сегментів ринку шляхом виробництва різноманітних товарів. Розраховує на те, що її товар у свідомості споживачів буде асоціюватися саме з назвою даної компанії. Диференційованим маркетингом починає користуватися все більше число фірм.

2. Недиференційований — це діяльність фірми, спрямована на звернення відразу до всього ринку з однією пропозицією, тобто фірма орієнтується не на окремі потреби, а шукає загальне в цих потребах. Намагається розробити товар масового споживання шляхом створення образу переваги у свідомості покупців.

Даний маркетинг розрахований на найбільш великі сегменти ринку.

3. Концентрований — це зосередження маркетингових зусиль на найбільшій частці одного або декількох субринків.

Завдяки цьому маркетингу фірма може забезпечити собі досить міцну ринкову позицію в тих сегментах ринку, в яких вона працює, так як краще за інших знає потреби покупців даної ніші і користується певною репутацією. А при спеціалізації виробництва і застосування заходів щодо стимулювання збуту може домогтися зниження витрат в багатьох сферах своєї діяльності.

Залежно від широти охоплення ринку виділяють масовий маркетинг,який характеризується масовим виробництвом, масовим розповсюдженням і стимулюванням збуту якогось одного товару для всіх покупців. Цей маркетинг направлений на продаж великої кількості однорідного товару за доступною ціною, тобто головна мета — максимальний збут.

Так, наприклад, автомобільна компанія «Мерседес», зберігаючи певні постійні елементи дизайну продукції, а також і товарний знак (трьохкінцевої зірка в кільці) намагається створити у споживача образ своєї компанії, який за умови якості товару сприяє подальшому просуванню вже нових товарів.

Також виділяють вертикальний та горизонтальний маркетинг.

Вертикальний — це маркетинг, орієнтований на вертикальну нішу ринку, з метою знайти такі шляхи реалізації даного вироби, які дозволять знайти нового покупця.

Розробляти, виготовляти і випускати різний товар (однієї асортиментної групи) для кожного ринку збуту це досить дорогий спосіб. Набагато вигідніше виробляти товари загального, так би мовити, користування, але здатні виконувати різні завдання в залежності від особливостей сфер використання, завдяки наявності програмного забезпечення і (або) інших параметрів.

Вертикальний маркетинг — це не створення ніші і утримання її за собою. У сучасному світі з його шаленим ритмом життя фірма сама постійно повинна створювати ринок для реалізації своєї продукції, а не намагатися утримати старий, а тим більше, лише якусь його частину.

Горизонтальний — це маркетинг, орієнтований на горизонтальну нішу ринку з метою задовольнити потребу покупця по всьому колу виробів і послуг, в яких останній може тільки потребувати. Принципова відмінність даної класифікації від попередньої полягає в тому, що фірма намагається якомога більше виробляти однорідних товарів, навіть якщо між ними відсутній тісний функціональний зв’язок, з метою задоволення зростаючих потреб.

На ринку з’являється безліч книг, касет, журналів, спрямованих на те, щоб допомогти покупцю дізнатися про якийсь товар більше, повніше і використовувати потенціал покупки «на всю котушку». Необхідно завжди пам’ятати про те, що коли фірма знайде свою нішу, то обов’язково знайдеться інша фірма, яка спробує втиснутися і почати конкурувати. Саме тому потрібно постійно перебувати в пошуку цієї самої «своєї ніші», так як будь-яка ніша з часом може перетворитися на ринок для масового виробництва. Звичайно, якщо раптом таке станеться, фірмі краще не залишати свою нішу, а продовжувати розвивати свій бізнес, одночасно підшукуючи собі наступну. І головне знати, що горизонтальний маркетинг — це шлях до поставки N-числу споживачів більше мільйона найрізноманітніших товарів.

Однією з основних проблем даної класифікації є невміння переводити наявні потреби і попит з мови конкретних запитів і переваг на мову конкретних товарів (послуг).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий