Роль маркетингу в діяльності підприємства

Ефективність роботи підприємства визначається способом виробництва та його результативністю. Існують різні напрями підвищення результативності виробництва:

а) впровадження нових технологій дозволить підприємству знизити витрати, що збільшить розмір прибутку;

б) модернізація обладнання та ресурсозбереження;

в) залучення інвестицій і їх раціональне використання;

підвищення якості продукції;

г) ефективність проведених досліджень, розробок і політики фірми (маркетинг).

Отже, яку ж роль відіграє маркетинг у діяльності підприємства? По-перше, за допомогою маркетингових досліджень аналізуються різні сторони ринку, з якими підприємство взаємодіє, по-друге, розробляє і втілює тактику поведінки фірми на ринку.

У сучасному світі компанія може домогтися успіху лише у випадку, коли вона «чує свого покупця». А задовольнивши максимальну кількість потреб — зможе тим самим підвищити свою ефективність. Дослідженням поведінки споживача як раз і займається маркетинг. На практиці маркетологами було виявлено шість правил поведінки з клієнтом:

1) знати покупця краще, ніж він сам себе;

2) приділяти велику увагу дизайну магазину;

3) постійно думати про покупців;

4) удосконалювати обслуговування за рахунок стимулювання оплати праці;

5) постійно навчати персоналу компанії;

6) турбота про співробітників.

Застосування цих правил в роботі з клієнтами дозволяє компаніям збільшувати свої продажі, а отже, і прибуток.

Нововведенням світового маркетингу є франчайзинг. Суть полягає в тому, що фірмам пропонується випускати продукцію під товарною маркою якоїсь великої компанії з наданням обладнання, технологій взамін на частину прибутку, що отримується. За даною схемою працює компанія «Довгань». За допомогою професійних маркетингових досліджень і правильного застосування їх на практиці фірми можуть у рази підвищити свою прибутковість, а отже, і ефективність.

В даний час, коли населення планети постійно збільшується, також збільшується кількість продавців і покупців, яким все складніше стає відшукати один одного. У цьому їм на допомогу приходить тактика просування — невід’ємна складова маркетингової діяльності.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий