Переваги і недоліки ринкових механізмів, а також еволюція відношення товариства до ринкової економік

Історично відношення товариства до ринку і ринкової економіки змінювалося. Теоретичне обгрунтування такої системи дав в XVIII ст.. А. Смит, що вважав ринковий механізм («невидиму руку») ідеальним регулювальником громадського виробництва.

Насправді, у ринку як громадського механізму безперечні, очевидні і сьогодні переваги:

— — ефективний розподіл ресурсів товариства, які ринок направляє на виробництво необхідних товарів;

— — можливість  успішного функціонування за наявності обмеженої інформації;

— — гнучкість, швидка пристосовність до умов, що змінюються, :

— — постійне прагнення до вдосконалення, до використання досягнень  науково-технічного прогресу  під  впливом  конкуренції і гонитви за максимальним прибутком;

— — свобода вибору і дій для підприємців і споживачів.

Окремо варто сказати про одну з найважливіших складових ринкової економіки — приватної власності на засоби виробництва. Ідея її знищення виявилася утопічною, оскільки приватна власність має ряд достоїнств, які важко оспорити, у тому числі і з позицій засадничих марксистських положень. Ці достоїнства полягають в тому, що приватна власність :

— — дозволяє здійснити право людини на самореалізацію, на якнайповніше виявлення своїх здібностей;

— — дозволяє реалізувати право людини на вибір джерела отримання доходу;

— — забезпечує ефективне управління виробництвом завдяки мінімальній дистанції між власником, зацікавленим в результатах праці, і виконавцями;

— — якнайкраще забезпечує права споживача завдяки ефективному зворотному зв’язку.

Але не можна заперечувати і недоліків ринку, систематизовану критику якого (і разом з ним капіталізму як системи) дав в XIX ст.. К. Маркс, що запропонував як вихід централізоване планування, — тобто директивну економіку замість ринкової. З точки зору сучасних представлень, ці недоліки зводяться до наступних положень:

— — ринок не містить економічного механізму для вирішення завдань, що мають довгострокове і колективне значення — охорону природного середовища, проведення фундаментальних наукових досліджень, організації соціально-інфраструктурної діяльності (комунальне господарство, громадський транспорт, освіта, охорона здоров’я і тому подібне);

— — ринок орієнтований не на виробництво соціально необхідних товарів, а на задоволення запитів тієї частини товариства, у якої є гроші;

— — ринок не забезпечує найважливіших соціальних прав — на працю, на гарантований життєвий рівень;

— — ринок схильний до нестабільного розвитку з кризами.

Такий найважливіший ринковий механізм, як конкуренція, має свої специфічні недоліки:

— — витісняючи частину конкурентів з ринку, вона породжує в товаристві соціальних аутсайдерів;

— — цінова конкуренція нерідко йде за рахунок зниження якості;

— — існує небезпека недобросовісної конкуренції, що порушує права споживачів, а також конкурентів, : сюди відноситься використання дезорієнтуючої або відверто помилкової реклами, кримінальні методи боротьби з конкурентами;  недобросовісним методом конкуренції вважається і демпінг — продаж за ціною нижчий за собівартість;

— — конкуренція виховує і збуджує в людях далеко не кращі якості.

ХХ століття почалося із спроби реалізації поглядів Маркса, причому спроби спочатку багато в чому досить успішною (чи що здавалася такій). У 30-х роках під впливом світової кризи капіталістичного господарства на тлі згаданих успіхів з’явилися роботи Дж. М. Кейнса, що обгрунтував необхідність державного регулювання ринкової економіки, почалися перші спроби застосування цих ідей на практиці («Новий курс» в США, «шведський соціалізм»).

У  післявоєнні роки цей досвід широко поширився (разом з досить високою популярністю чисто марксистських ідей). Підсумком стала поява в 60-х роках теорії конвергенції капіталізму і соціалізму (У. Гэлбрейт, А. Д. Цукрів), яка припускала поступове злиття двох систем, з позбавленням від вад кожної з них.

Подальші тенденції світового економічного розвитку, включаючи розвал соціалістичної системи, привели до розквіту неокласичних теорій, до свого роду ринкового радикалізму, що заперечує всяку цінність не лише марксизму, але і кейнсіанства. Проте не можна забувати, що цей радикалізм має на увазі ринок сучасний, що багато в чому пристосувався до реальностей сьогоднішнього дня і пом’якшив деякі свої протиріччя. Якоюсь мірою само це пристосування можна розглядати як результат конвергенції.

Такими адаптаційними характеристиками сучасного ринку є:

— — зростання дрібного бізнесу, що більш менш гармонійно співіснує з монополіями;

— — участь найнятих робітників в управлінні і власності фірм;

— — державне регулювання конкуренції, інфляція і тому подібне;

— — державна соціальна (а нерідко також екологічна, регіональна та ін.) політика, спрямована на запобігання або пом’якшення негативних наслідків дії ринкових механізмів.

До адаптаційних характеристик сучасного ринку можна віднести і появу маркетингу, з його орієнтацією на споживача.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий