Поняття міжнародного маркетингу

Міжнародний маркетинг в найзагальнішому вигляді можна визначити як ведення зовнішньоекономічної діяльності маркетинговими методами.

У цьому сенсі міжнародний маркетинг відрізняється як від звичайного (внутрішнього) маркетингу, так і від зовнішньоекономічної діяльності. Перше з цих протиставлень цілком зрозуміло. Проблеми, пов’язані з виходом фірми, що вже займається маркетингом, на зовнішній ринок, розглянуті нижче окремо.

Перехід від традиційної зовнішньоекономічної діяльності до міжнародного маркетингу не такий очевидний і простий. Тут можна виділити декілька усе більш складних східців:

1. Традиційний експорт, тобто, власне, ще не маркетинг: фірма просто продає свій товар зарубіжному контрагентові і не цікавиться подальшою долею цього товару.

2. Експортний маркетинг — активна експортна діяльність, що супроводжується обробкою зарубіжного ринку, його дослідженнями, пристосуванням, просуванням.

3. Зовнішньоекономічний маркетинг — це, передусім, розширення форм зовнішньоекономічної діяльності. Разом з експортом вона включає створення спільних підприємств, дочірніх фірм, портфельні інвестиції за кордоном, консультування, інжиніринг, лізинг і взагалі торгівлю послугами. При цьому зовнішньоекономічна діяльність зазвичай стає по масштабах порівнянна з діяльністю фірми на внутрішньому ринку або навіть перевищує її.

4. Транснаціональний маркетинг — це робота одночасно на ринку багатьох країн, супроводжувана, як правило, повною або майже повною втратою національного обличчя фірми. Він характерний для транснаціональних компаній і тісно пов’язаний з впровадженням міжнародного менеджменту.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий