3.2. Аналіз небезпеки і можливості зовнішнього середовища

Такий аналіз проводиться для того, щоб приймати стратегічні рішення. Стратегія — спосіб досягнення поставлених цілей, вибраний з урахуванням умов зовнішнього середовища, а також сильних і слабких сторін підприємства.

При проведенні аналізу необхідно:

— виявити зміни в зовнішньому середовищі, які впливають на різні аспекти діяльності підприємства;

— необхідно визначити, які чинники представляють небезпеку для фірми;

— визначити, які чинники надають більше можливостей для досягнення цілей фірми.

Щоб провести такий аналіз складають перелік чинників, а потім проводиться оцінка важливості кожного чинника і міри дії на підприємство. Таку оцінку проводять експерти по наступних чинниках:

1) економічні:

— інвестиційна активність;

— зміна процентних ставок;

— кон’юнктура ринку;

— структура розподілу прибутків між групами населення;

— структура витрат на споживання;

2) соціально демографічні:

— чисельність населення;

— народжуваність;

— вікова структура;

— розселення по регіонах;

— кваліфікація трудових ресурсів;

3) научно- технічні:

— нові технології;

— нові товари;

— способи переробки відходів;

— розвиток інформаційних технологій;

4) політико-правові:

— політична ситуація в країні;

— зміни в законодавстві;

— діяльність профспілок;

5) екологічних:

— наявність енергії і сировини;

— забруднення довкілля;

6) культурних чинників:

— спосіб життя;

— відношення до товарів фірми;

— мода;

7) чинників мікросередовища :

— стосунки з постачальниками;

— стосунки з посередниками;

— стосунки з контактними аудиторіями;

— характеристики ринку :

а) місткість ринку (фактична, потенційна);

б) рівень насичення ринку;

в) темпи зростання або зниження об’єму продажів фірми;

г) розподіл ринку між підприємствами;

8) конкуренти:

— основні конкуренти, їх цілі, стратегії, задоволеність положенням на ринку;

— фінансові можливості конкурентів;

— сильні сторони конкурентів;

— слабкі сторони конкурентів;

— можливість появи нових покупців.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий