3.3. Управлінське обстеження сильних і слабких сторін підприємства

Воно починається з аналізу потенціалу підприємства. Чинники можуть підрозділятися на:

1) управлінську:

— підприємницька культура і філософія фірми;

— цілі і стратегія підприємства;

— система мотивації персоналу;

— організаційна структура і розподіл функцій;

2) виробництво:

— устаткування;

— можливість переналадки устаткування;

— організація виробництва;

— технологія;

— витрати виробництва;

— доступ до нових матеріалів;

— система контролю якості;

3) научно- дослідницькі і опытно- конструкторські роботи (НИОКР):

— інтенсивність і результати НИОКР;

— ноу-хау (управлінські методики);

— інформаційні технології;

4) маркетинг:

— товарна політика;

— ценовая політика;

— сбытовая політика;

— комунікаційна політика;

5) кадрів:

— устаткування, кваліфікація;

— вікова структура кадрів;

— якісний склад управлінського персоналу;

6) фінансів:

— стан фінансового балансу;

— частка власного капіталу;

— можливості отримання кредитів.

Потім ці показники зіставляються з показниками конкурентів. Сильні сторони фірми, це ті, по яких позитивна різниця в балах з конкурентами найбільша, а слабкі, це ті, по яких негативна різниця найбільша. Стратегія підприємства спирається на сильні сторони і мінімізує дію слабких сторін.

За допомогою SWOT -анализа будується матриця, в якій визначаються найкритичніші квадранти. У матриці приводяться не усі чинники, а тільки ті, які набрали найбільшу кількість балів.

Після побудови цієї матриці проводиться кількісна оцінка впливу кожної з сильних і слабких сторін підприємства на кожну з виявлених можливостей і небезпек. Ця оцінка проставляється усередині квадрантів на їх перетині.

Оцінка може проводитися за певною шкалою:

— 3 — сильний негативний вплив;

— 2 — середній негативний вплив;

— 1 — слабкий негативний вплив;

— 0 — відсутність впливу;

+ 1 — слабкий позитивний вплив;

+ 2 — середній позитивний вплив;

+ 3 — сильний позитивний вплив.

Таким чином, стратегічні зусилля прямують туди, де вплив сильних сторін фірми на ринкові можливості найбільш благотворні, а там де слабкі сторони фірми загострюють ринкові небезпеки, повинні робитися заходи по максимальному усуненню негативної дії.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий