5.3.Асортиментна політика підприємства. Формування асортименту

Асортимент — це набір товарів, пропонованих підприємством на ринку. Він включає різні види товарів, які у свою чергу діляться на асортиментні групи, які відрізняються по функціональних особливостях, ціні, якості. Кожна група складається з асортиментних позицій. Асортимент підприємства характеризується широтою, тобто кількістю асортиментних груп, завглибшки, тобто кількістю позицій в кожній асортиментній групі, спільністю між різними асортиментними групами, тобто існує зв’язок між виробами.

Оптимальною асортиментною концепцією є та, яка враховує як потреби ринку, так і цілі підприємства і його ресурси.

Перед розробкою асортименту приймається ряд стратегічних рішень:

1)вибір стратегії розвитку товару і ринку;

2)вибір товарної стратегії (може бути недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг і концентрований маркетинг);

3)вибір конкурентної стратегії : обробка ніші, диференціювання, лідерство у витратах, за якістю, йде за лідером, наступальні і оборонні;

4)вибір стратегічних зон господарювання.

 Після того, як прийнято ряд стратегічних рішень, формується асортимент, який включає ряд стадій:

— маркетингове дослідження товарів і ринків, при цьому визначається місткість, кон’юнктура ринку (кількісні показники), потреби покупців, аналізуються способи використання товарів і інші особливості купівельної поведінки (якісні характеристики), дослідження власних товарів і товарів конкурентів (оцінка і порівняння);

— формування базового товарного асортименту (БТА); здійснюється:

— розглядом пропозицій про створення нових продуктів, про вдосконалення наявних, про нові сфери застосування товару;

— здійснюється вирішення питань які продукти додати в асортимент, а які виключити, і чи треба проводити диверсифікацію виробництва;

— проводиться оцінка економічних характеристик товарів, що входять в БТА, здійснюється розробка специфікацій, розрахунок собівартості, ціни, рентабельність, обсяг виробництва, трудомісткість, тривалість освоєння капітальних вкладень;

— тестування, тобто випробування продуктів з урахуванням думки споживачів;

Рейтинг кожного товару, включеного в БТА визначається шляхом ранжирування або бальної оцінки за цільовими економічними характеристиками.

Як цільові характеристики можуть виступати:

— рентабельність за собівартістю, капітальним вкладенням, заробітній платі;

— чистий прибуток, якщо відсутні джерела фінансування;

— формування і відбір переважних варіантів товарного асортименту з урахуванням рейтингу і обмежень (виробничої потужності, об’єму капітальних вкладень, чисельності працівників і так далі). Переважним варіантом товарного асортименту слід вважати номенклатурні позиції, що мають найвищий рейтинг по вибраному показнику ранжирування в умовах заданих ресурсних обмежень.

— розробка рекомендацій для виробництва відповідно до результатів тестування відносно якості, упаковки, ціни, найменування, сервісу і так далі, таким чином забезпечується зв’язок маркетингу і виробництва.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий