6.3. Вибір цінової стратегії підприємства залежно від економічних цілей підприємства

1. Забезпечення виживаності (беззбитковості). Ставиться тоді, коли на ринку гостра конкуренція або різко міняються потреби покупців. підприємство удається до цінових поступок. Якщо підприємство має сильні позиції на ринку, то воно використовує стратегію захисту позицій (цінова війна). Підприємство знижує ціни в надії, що конкуренти не зможуть витримати такого рівня цін. Якщо фірми займають рівне положення на ринку, то вони використовують стратегію цінової дискримінації, тобто пропонують поступки в ціні вибірково залежно від місця і часу продажу. Якщо частка підприємства на ринку невелика, то може використовуватися стратегія того, що йде за лідером.

2. Максимізація поточного прибутку. Ставиться тоді, коли існує сприятлива кон’юнктура на ринку. Підприємство використовує наступні стратегії:

— стратегія зняття вершків;

— задовільного відшкодування витрат (стратегія цільових цін);

— швидке відшкодування витрат (для товарів постійного попиту).

3. Захоплення певної частки ринку (максимізація збуту). Для стратегії характерні зниження цін:

— стратегія впровадження але новий ринок (аналогічна стратегії міцного впровадження);

— стратегія ковзаючої ціни;

— стратегія збиткового лідера;

— вище за номінал.

4. Досягнення (збереження) лідерства за показниками якості. ціни високі для покриття витрат на НИОКР. Використовують стратегії:

— стратегія зняття вершків;

— ковзаючої ціни;

— задовільного відшкодування витрат.

Державне регулювання цін. Необхідно вивчити усі законодавчі акти про ціноутворення, оподаткування, монопольне законодавство і інші. Держава впливає на ціни таким чином:

— фіксовані ціни (енергоносії, транспорт, комунальні послуги, фіксація монопольних цін, заморожування цін);

— встановлювати правила розрахунку цін (наприклад, граничний рівень цін, граничний відсоток надбавки, рівень прибутку і рентабельності підприємства);

— встановлює правила гри на ринку шляхом ряду заборон (демпінг, реклама).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий