8.1.Канали поширення товарів. Їх функції і види

Дистрибуція — діяльність підприємства по доведенню продукту до цільового споживача. Включає вибір каналу розподілу, вибір маркетингових посередників, а також вирішення питань складування, транспортування і створення запасів. Існує область діяльності, звана логістика, що займається збутовою діяльністю.

Канал розподілу — це сукупність підприємств, організацій і окремих осіб, що включається в процес доставки продукту споживачам. По числу учасників каналу виділяють наступні типи:

0 0 рівень: виробник — клієнт;

1-й рівень: виробник — роздрібний торговець — клієнт;

2-й рівень: виробник — оптовий торговець — роздрібний торговець — клієнт;

3-й рівень: виробник — оптовий торговець — дрібнооптовий торговець — роздрібний торговець — клієнт.

Посередники можуть брати на себе ряд функцій :

— дослідницька;

— стимулювання збуту;

— встановлення контактів із споживачами;

— підготовка товарів під вимоги покупця;

— проведення переговорів;

— організація руху товару;

— фінансування каналу;

— прийняття ризику відповідальності за функціонування каналу.

Причини по яких потрібне використання посередників :

— у багатьох виробників не вистачає фінансових ресурсів для створення власної торговельної мережі;

— для багатьох товарів нераціональне створення спеціальних торговельних точок;

— виробникові вигідніше вкладати кошти у свій бізнес;

— посередники спеціалізуються у своїй діяльності і тому ведуть її ефективніше, ніж фірма виробник;

— скорочення контактів.

По мірі самостійності посередники діляться на залежних і незалежних. Незалежні посередники придбавають товар у власність з метою наступного перепродажу, а залежні є менш самостійними торговельними агентами. Окрім розглянутих існують змішані канали розподілу. Вони використовуються коли підприємство працює на різносторонніх ринках або споживачі пред’являють підвищені вимоги до товару.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий