Поняття товару, класифікація товару

Під товаром розуміється все те, що може задовольнити потребу чи потреба і передбачається ринку з метою реалізації.

Товар — це фізичні об’єкти, послуги, особи, місця, організації, ідеї, робоча сила або все те, що призначене для обміну. Однак перш ніж включиться в процес обміну, він повинен викликати інтерес у потенційного покупця, тобто мати здатність задовольняти конкретні потреби.

Радянське час показав, що не всякий продукт праці виробничої та господарської діяльності здатний задовольнити відповідні потреби, потреби, смаки, уподобання або очікування споживачів. Такі продукти праці, з точки зору маркетингу, не є товарами.

У маркетингу товар є комплексом значущих для споживача властивостей (відповідність ціни і якості; необхідні розміри; функціональні, естетичні, соціальні характеристики; значимість; престиж; упаковка і багато чого іншого), які здатні задовольнити його потребу, у зв’язку з чим він готовий придбати його за ціною і в потрібній кількості. Існує кілька способів класифікації товарів:

1. Експортний — товар відповідає вимогам того сегменту ринку країни (групи країн), де намічається його продаж:

1) ринкової новизни (товари-піонери) — це такі товари, які здатні задовольняти нові потреби покупців або ж задоволення відомої потреби на якісно новому рівні;

2) масовий (актуальний) — відомий товар ринку.

2. За призначенням: список побудований не вірно. Далі має йти нумерація з цифрою в скобці, потім з буквою в скобці.

А) товар індивідуального (особистого, широкого) споживання — придбання кінцевим споживачем товарів для особистого використання.

У свою чергу вони поділяються на:

1) товари короткострокового користування: придбаваються часто і споживаються за один або кілька разів (продукти харчування, побутова хімія, косметика і т. д.);

2 ) товари довгострокового (тривалого) користування: придбаваються рідко і надовго (автомобіль, побутова техніка, одяг і т.д.);

3) послуги: деякі дії, що приносять людині переваги або корисні результат (побутові, банківські, страхові, транспортні, фінансові, консалтингові та ін);

4) товари ексклюзивного асортименту: це такі товари, поява яких споживач чекає на ринку, а в разі, якщо не чекає, інший не отримує;

5) товари повсякденного попиту: такі товари купується часто, без роздумів і з мінімальними зусиллями на їх порівняння;

6) товари попередньо попиту: перш ніж придбати товар, споживач порівнює його з наявними аналогами за різними показниками;

7) товари особливого попиту: товари широкого попиту з наявністю певних характеристик, заради придбання яких витрачаються значні зусилля;

8) товари пасивного попиту: товари, про які споживач або не знає, або знає, але не думає про їх придбання. Такі товари потребують для свого збуту певних маркетингових зусиль: стимулювання збуту, реклама, особисті продажі і т. д.;

9) товари виробничого призначення (для проміжного використання) — це такі товари, які купуються, в основному, організаціями для подальшої переробки, або використання:

10) матеріали та комплектуючі: сировина, напівфабрикати, деталі, заготовки, тобто повністю використовуються в процесі виробництва;

11) капітальне майно: обладнання, споруди, тобто . ті товари, які частково присутні в кінцевому товарі;

12) допоміжні товари і послуги: ділові послуги, допоміжні матеріали, тобто ті товари, які не присутні (навіть частково) в кінцевому товарі.

3. Послуги:

1) побутові: харчування, житло, обслуговування, відпочинок;

2) ділові: технічні, інтелектуальні, фінансові;

3) соціальні: освіта, охорона здоров’я, безпека, розвиток (музеї, театри, клуби, екскурсії);

4) виробничого призначення: експлуатація, ремонт, консультація.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий