Маркетингова стратегія на кожному етапі ЖЦТ (життєвий цикл товару)

Стратегія маркетингу передбачає, яким має бути поведінка фірми на ринку, щоб вона змогла досягти своєї мети. Маркетингова стратегія залежить від стадії життєвого циклу товару і буває наступних видів:

1. Стратегія інтенсивного маркетингу: на новий товар на ринку фірма спочатку встановлює високу ціну, несучи високі витрати по стимулюванню збуту. Мета — отримання максимального прибутку на одиницю продукції. Завдання — сформувати довіру у споживача до нового товару.

2. Стратегія вибіркового проникнення: висока ціна нового товару і низький рівень витрат на стимулювання збуту. Мета — максимізація прибутку. Умови застосування даної стратегії: обмежена ємність ринку, обізнаність потенційних покупців про товар, відсутність конкуренції.

3. Стратегія широкого проникнення: низький рівень ціни при великих витратах на стимулювання збуту. Мета — швидке проникнення на ринок, максимізації частки ринку. Умови — велика місткість ринку, погана обізнаність потенційних покупців про товар, наявність конкуренції.

4. Стратегія пасивного маркетингу: низькі ціни на товар при низьких витратах на збут. Мета — швидке проникнення на ринок і отримання високого прибутку. Основа цієї стратегії полягає в залежності попиту від ціни. Дані стратегії характерні для стадії впровадження товару на ринок. На наступних стадіях фірма удосконалює свій товар, грає на підвищення якості, намагається вийти на нові сегменти, освоює нові канали збуту, підсилює його стимулювання і т. д.

5. Модифікація товару — це збільшення обсягу збуту за допомогою зміни деяких властивостей товару.

Форми: поліпшення якості товару, модернізація товару, поліпшення оформлення товару.

6. Модифікація ринку: дії фірми спрямовані на залучення нових покупців за допомогою пошуку нових ринків або сегментів; нових способів використання покупцями наявного товару; залучення до покупки товару інших груп споживачів.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий