Ціноутворення: поняття і сутність

Ціноутворення — це одна з найважливіших складових маркетингової діяльності будь-якого підприємства.

Від того, наскільки грамотно і продумано побудовано ціноутворення, а отже, наскільки продумана цінова політика фірми, залежать її комерційні результати.

Суть ціноутворення полягає в тому, щоб визначити, які ціни необхідно встановити на товари (послуги), щоб заволодіти частиною ринку, забезпечити конкурентоспроможність даного товару за ціновими показниками і визначити обсяг прибутку.

Для працюючих на ринку виробників (незалежно від форм організації власності) питання про ціну товару (послуги) має величезне значення. Ціна перебуває в тісному зв’язку з багатьма визначальними маркетингу. Від неї залежить рентабельність фірми, фінансова стабільність і життєздатність.

Проводячи певну цінову політику, фірма активно впливає як на обсяг продажів, так і на розмір одержуваного прибутку. Зазвичай організація не ставить за мету отримання моментальної «наживи», реалізуючи товар (послугу) за максимальною ціною.

На розмір ціни впливають зовнішні чинники (сектор споживачів, ринкове середовище, рівень конкуренції, постачальники і посередники, економічна ситуація в країні (регіоні), державне регулювання цін) івнутрішні фактори (цілі фірми, стратегія маркетингової політики, політика ціноутворення).

Загальними цілями будь-якої комерційної організації, що впливають на ціноутворення, є: отримання максимального прибутку, «захоплення» максимальної частки ринку, лідерство за якістю продукції.

Правильна методика визначення ціни, здійснення розумної цінової політики, вибір обгрунтованої цінової стратегії є важливими складовими успішної діяльності будь-якого підприємства в умовах ринку.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий