Аналіз фінансового стану

Під фінансовим станом підприємства розуміється його здатність фінансувати свою діяльність.

Основною метою аналізу фінансового стану організації є отримання основних параметрів, що дають об’єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів. А також це усунення недоліків і знаходження можливих шляхів покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Аналіз фінансового стану підприємства включає:

1) аналіз абсолютних відносних показників фінансової стійкості підприємства, оцінку зміни її рівня;

2) оцінку динаміки складу і структури активів, їх стану і руху;

3) оцінку динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталу, їх стану і руху;

4) аналіз платоспроможності підприємства та ліквідності активів його балансу.

За результатами аналізу фінансового стану керівництво може об’єктивно оцінити майновий стан підприємства, достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій, здатність до нарощування капіталу, обгрунтованість політики розподілу прибутку.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий