Маркетинговий контроль

Розробляючи план маркетингу, неможливо передбачити абсолютно всі майбутні непередбачені обставини, які зможуть з’явитися в ході діяльності кампанії. Тому контроль над ходом виконання розробленого плану маркетингової діяльності є невід’ємним аспектом роботи організації.

Маркетинговий контроль — це комплексне, послідовне, об’єктивне і регулярне дослідження маркетингового середовища, її завдань, стратегій або поточної діяльності, що має своєю метою виявлення з’являються проблем і можливостей, що відкриваються і видача рад щодо плану дій щодо поліпшення маркетингової діяльності .

Маркетинговий контроль являє собою аналіз результатів виконання маркетингового плану та затвердження необхідних заходів для його коригування. Дана функція дуже важлива, оскільки, якщо час для виправлення помилок буде упущено, наслідки для компанії можуть бути непередбачуваними.

Основною метою маркетингового контролю є створення основи для подальших управлінських рішень.

В області маркетингу, як і в інших сферах діяльності компанії, повинен бути поставлений жорсткий контроль. Він дозволяє виявити позитивні і негативні сторони в конкурентних потенціалах організації. Дуже важливо також звертати підвищену увагу на контроль за реалізацією та аналіз можливостей збуту. Важливе значення мають контроль прибутковості та аналіз маркетингових витрат, а також довгострокове планування. Контроль у сфері реалізації товару передбачає строгий облік фактичних продажів і тенденцій їх збільшення щодо запланованих показників по окремих видах товарів і їх групам, відокремленим збутовим підрозділам і безпосередньо продавцям, методам збуту, а також типів споживачів, цінової політики, періодами часу.

Керівництво зобов’язане належним чином стежити за тим, як виконується план продажів і чи забезпечено частка прибутку, запланована на поточний рік. Компаніям, які опинилися в незавидному становищі, слід виявити причини труднощів, що виникли, ретельно проаналізувати ситуацію, що склалася і негайно вжити відповідні необхідні заходи.

Контроль над реалізацією включає в себе надання оперативних даних про проблеми, що виникають у ході виконання поставлених завдань, також це відноситься до продукції, сегментам і ринкам, де з’являються труднощі зі збутом товару, або про що з’явилися і раніше не врахованих сприятливих збутових можливостях . При падінні обсягу продажів негайно виносяться можливі варіанти рішень по уникненню кризової ситуації. Одночасно готуються заходи, націлені на усунення на ринку можливого дефіциту.

Аналіз витрат на проведення маркетингових дій і контроль над прибутковістю організації зачіпають таку сторону діяльності, як рентабельність окремих товарів та їх асортиментних груп, сегментів ринку, торговельних каналів, витрат на рекламу і т. д. Рентабельність збутової діяльності аналізується, як правило , по групах товарів, по сегментах ринку або споживчим групам.

Далі маркетинговий контроль передбачає аналіз повних витрат на виробництво товару і його збут, витрат на рекламу, транспортування і т. п. Потім витрати аналізуються індивідуально по кожному з каналів збуту, визначаються розміри прибутку або збитку, з метою виявлення найбільш вигідних варіантів , і при необхідності, коригування політику організації.

Аналіз співвідношення між реалізацією продукції і витратами на маркетинг дозволяє виявити ефективність маркетингових заходів та доцільність витрачених коштів, сприяє економії грошових сум при досягненні маркетингових цілей.

Маркетинговий контроль і стратегічний контроль полягають не тільки у комплексному, але і в епізодичному інспектуванні маркетингової діяльності компанії.

Зауважимо, що функція контролю є заключною в управлінському циклі, але одночасно з цим вона дає можливість для відновлення наступного циклу маркетингового планування. Адже визначення сильних і слабких сторін організації, аналіз виконання маркетингового плану необхідні для вибору точних цілей та ефективних стратегій на наступний період планування. При здійсненні контролю необхідно враховувати якісь шаблони, де, можливо, відображений очікуваний результат (наприклад, зниження числа скарг споживачів, повернення продукції, збільшення чисельності споживачів за певний проміжок часу).

За результатами контролю у маркетинговий план вносяться деякі зміни. Наприклад, при зниженні обсягу продажів слід з’ясувати, чим це викликано і що слід зробити для виправлення ситуації. Якщо ж обсяг продажів вище, ніж очікувалося, можливо, слід збільшити ціну товару. Безсумнівно, це приведе до деякого зниження обсягів продажів, проте, можливо, принесе більш високий прибуток.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий