Ділова гра "Персонал управління комерційної фірми"

Персонал управління зобов’язаний: Використовувати в роботі досягнення науки, Техніки і практики ведення дорученої справи; бути дисциплінованим і відповідальним; творчо мислити і бачити перспективу, підтримувати ініціативу і активність серед членів колективу; рішуче і вміло вести практичну справу; мати високі моральні якості; користуватися повагою у колективу; володіти хорошімі педагогічними навичками і здатністю залучати до себе людей.

Мета гри

Ділова гра має кілька визначень, так як вона пов’язана з діяльністю людини, яка завжди багатогранна.
1. Метод пізнання та розвитку творчих можливостей людини.
2. Метод закріплення, поглиблення теоретичних знань і практичних навичок при вирішенні кадрових та інших завдань, проблем.
3. Метод відпрацювання кадрових завдань (ситуацій).
4. Метод відбору ділових керівників фірм та фахівців.

Вказівки з проведення ділової гри

1. Схема проведення ділової гри представлена на рис.6.

 

 

2. Керівник гри повинен сам «налаштуватись» на гру, бути витриманим, тактовним і мати почуття гумору. У процесі гри не повинен «нав’язувати» свою думку або рішення, краще всього бути ніби осторонь і своїми діями стимулювати учасників і показувати повагу до їх праці.
3. Помічники керівника (добровольці) чітко фіксують все, що відбувається під час гри, ведуть облік оцінок і очок за дії кожної підгрупи і за бажанням студентів (в кінці гри) узагальнюють матеріал ігри та організовують його розмноження.
4. Група експертів на першій грі призначається керівником, в подальшому вона змінюється з метою навчити всіх учасників роботі експертами. Пояснення їх обов’язків дається в ході гри.
Експерти повинні бути сумлінними, неупередженими, принциповими і не втручатися в дії учасників. Після оцінки дій підгрупи вони повинні бути готові обгрунтувати виставлені бали.
До групи експертів треба призначати не менше 4 чоловік, щоб виключити вплив суб’єктивного фактора при оцінці дій грають підгруп.
5. Підгрупи грають повинні включати від 4-6 до 8 осіб. Більше 8 людина не рекомендується — збільшуються втрати часу при підготовці рішення (пропозиції). Бажано, якщо є можливість, мати змішаний склад підгрупи грають (жінки і чоловіки різного віку).
6. Раціональний склад учасників ділової гри 20-30 чоловік, тобто 3-4 підгрупи грають, група експертів і помічників. Розподіл по підгрупах на першій грі відбувається довільне або за бажанням учасників гри. При невеликому складі (до 20) група експертів не призначається.
7. Учасники гри повинні мати листки паперу в 1 / 4 стандартного формату (краще, якщо їх приносить керівник). Малий формат паперу застосовується для того, щоб привчити, а точніше, навчити учасників коротко, чітко викладати свої пропозиції.
8. Перед початком ділової гри доцільно нагадати учасникам вимоги до персоналу управління. Як показав досвід, це налаштовує учасників на серйозний «тон» роботи і знижує витрати часу на вироблення рішень.
9. Попередження перед початком гри про те, що дії учасників оцінюються експертами і після підбиття підсумків буде визначений переможець, піднімає «дух» змагання і швидко створює контакт між усіма учасниками гри.

Сценарій гри

Складання переліку посад, на які будуть підбиратися кандидати:

1. Перелік посад, на які будуть підбиратися кандидати, розробляється з урахуванням специфіки учасників гри (умовно це — керівники фірм, підрозділів, відділів, служб або фахівці).
2. Якщо група учасників не однорідна, то при створенні підгруп грають доцільно враховувати специфіку роботи. Динаміка гри дещо ускладнюється, але збільшується коло розглянутих питань і учасники отримують можливість ознайомитися із загальним станом роботи на різних рівнях управління.
3. Добре в якості першого питання розглядати підбір кандидатури заступника.
4. Керівник зобов’язаний нагадати учасникам про необхідність суворого обліку рекомендацій діючих документів з підбору, оцінки та розстановці кадрів і по пунктах ті якості, які повинен обов’язково мати кандидат на заміщення вакантної посади.
5. Після вирішення всіх організаційних питань і встановлення першої посади, на яку підбирається кандидат, підгрупи грають починають роботу. Для вироблення пропозицій по першій кандидатурі треба відводити 10-15 хв з метою «втягування» учасників в гру.
6. Група експертів розробляє свій єдиний варіант пропозицій і після закінчення часу передає його керівнику.
7. Керівник гри обходить підгрупи грають і записує їх код (шифр), який необхідний для того, щоб група експертів не знала, яка підгрупа яку пропозицію розробила, і оцінювала їх дії більш об’єктивно. Код краще брати цифровий.
Оцінка та обговорення пропозицій
1. Після закінчення встановленого часу підгрупи грають здають свої пропозиції керівнику, який після перегляду передає їх експертам. Підгрупи грають починають роботу над другою кандидатурою — на це відводиться 10 -12 хв. Час скорочується для збільшення емоційного «напруги».
2. Група експертів розглядає перші три пропозиції і визначає, яке з них зайняло 1, 2 і 3-е місця. Присудження одного місця двом підгрупах забороняється для того, щоб ретельно розглядалися запропоновані варіанти.
3. Після оцінки першого варіанту пропозицій керівник заповнює таблицю, наведену в таблиці 5.
Окуляри присуджуються, як показано в таблиці. При 4 підгрупах вони мали б значення 5-3-2-1. Як показав досвід, місце і окуляри треба завжди проставляти, це збільшує змагальний хід гри.
4. Зазвичай до кінця заповнення таблиці бувають готові другій пропозиції, тому після їх збору робиться перерва для переходу до обговорення пропозицій.
5. Обговорення починається з виступу представника від групи експертів, який повільно читає варіант рішення, який посів 1-е місце, і дає пояснення, чому експерти поставили його на 1-е місце.
Іноді доцільно написати рішення на дошці, а в складних ситуаціях слід робити це обов’язково.
6. На обговорення відводиться не більше 15 хв (зазвичай воно займає 7-10 хв). Керівник гри допомагає організувати обговорення, але свою думку не висловлює — це робиться в кінці гри при підведенні підсумків.
7. Після вироблення пропозицій по всіх кандидатурах підводиться підсумок робіт і визначається переможець. Досвід показує, що байдужих людей немає, і навіть старші і досвідчені студенти з «азартом» борються за перші місця. Переможця обов’язково треба вітати!
8. У ході гри після кожних 45-50 хв повинен робитися перерву на 5-7 хв. Зазвичай гра продовжується і в перерві, тому їх боятися не треба.

Підведення підсумків ділової гри

1. Перед розбором результатів керівник повинен попросити учасників продумати свої виступи (на які відводяться 2-3 хв) та вказати:
 що прийнятно (корисно) і заслуговує на увагу;
 що викликає сумнів і чому;
 що треба виключити;
 що треба додати чи уточнити.
2. Розбір і підведення підсумків проводяться в такій послідовності:
 виступ представників підгрупи та всіх бажаючих по 3-5 хв (12-15 хв);
 відповіді експертів на запитання — 5-7 хв;
 підведення підсумків керівником — 5 хв.
3. Загальний час проведення гри — 4-6 год (визначається в залежності від форми навчання студентів).

При 6-годинних заняттях додатково розглядаються 1-2 конкретні ситуації, з якими учасникам найбільш часто доводиться зустрічатися в практиці роботи з персоналом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий