Задачі на тему "Маркетингове середовище"

Завдання 1. До атрибутів системи маркетингу відносяться зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на процес розвитку системи маркетингу. Вкажіть, які з нижчеперелічених факторів відносяться до зовнішніх, а які — до внутрішніх:
1. Фінансові можливості фірми;
2. Науково-технічний прогрес;
3. Існуюча репутація фірми;
4. Засоби виробництва;
5. Політичні фактори;
6. Можливості впровадження наукових досліджень і розробок;
7. Демографія;
8. Розташування фірми по відношенню до ринків збуту;
9. Економічні умови;
10. Соціально-культурні фактори;
11. Робоча сила;
12. Конкуренція.

Завдання 2. До атрибутів системи маркетингу відносяться якісні та кількісні цілі фірми. Вкажіть, які з нижчеперелічених цілей є якісними, а які — кількісними:
1. Охорона навколишнього середовища;
2. Обсяг продажів;
3. Продуктивність праці;
4. Забезпечення зайнятості в країнах, де фірма веде свою діяль ¬ ність;
5. Обсяг прибутку;
6. Частка ринку по країнам, товарам або сегментів.

Завдання 3. Вплив зовнішнього середовища на попит може бути представлено за допомогою моделей. На рис. 7 наведено опис двох основних компонентів зовнішнього середовища: мікро-і макросередовища, що становлять у сукупності маркетингову середу підприємства.

 

 

Мікросередовище представлене сукупністю активних суб’єктів і сил, що мають безпосереднє відношення до підприємства, а макросередовище представлена факторами більш широкого соціального плану. Модель має ієрархічну структуру, що дозволяє виявити і врахувати всю сукупність факторів зовнішнього середовища, а також найбільш значущі чинники, що впливають на попит.
Опишіть детально за рис. 7 і 8 стан макро-і мікросфери підприємства. Відмітьте, які елементи сприяють розвитку маркетингу в Україні, а які — перешкоджають.

Завдання 4. На рис. 9 представлені три варіанти стратегії охоплення ринку:
1. Диференційований маркетинг;
2. Концентрований маркетинг;
3. Недиференційований маркетинг.
Визначте, до якої стратегії охоплення ринку відноситься кожна схема.

 

Завдання 5. Заповніть блок-схему (рис. 13), вказавши відповідні фактори:
а) Субкультура, соціальний стан, поведінку;
б) Ставлення до нових товарів, спосіб використання товару, пристрасть до певного типу магазинів;
в) Наявність сім’ї, вік сім’ї, тип особистості;
г) Клімат; пору року; ландшафт місцевості.

Відповіді

-1 —
Зовнішні джерела — 2, 5, 7, 9, 10, 12.
Внутрішні джерела — 1, 3, 4, 6, 8, 11.
-2 —
Кількісні цілі — 2, 3, 5, 6.
Якісні цілі — 1, 4.
-4 —
Рис. 1 — недиференційований маркетинг; рис. 2 — диференційований маркетинг; рис. 3 — концентрований маркетинг.
-5-

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий