Задачі на тему "Ринок підприємств"

Завдання 1. Вкажіть, які з наведених функцій виконують такі агенти:
а) агенти виробників;
б) збутові агенти;
в) торговці на комісії.
1. За умовами договору відповідають за маркетинг усієї продукції виробників, перетворюють на маркетингові підрозділи виробників (постачальників), мають повноваження вести переговори щодо цін та умов реалізації.
2. Працюють на декількох виробників, мають справу з неконкуруючих доповнюють товарами з винятковим правом збуту на певній території.
3. Отримують товари на принципах консигнації від виробників, збирають їх з місцевих ринків і організують їх збут.

Завдання 2. Зазначте, до яких з наведених методів прогнозування збуту ставляться такі визначення:
Методи:
1. Простий аналіз тренда.
2. Метод послідовних співвідношень.
3. Метод нарощування ринку.
Визначення:
а) фірма починає із загальної інформації про ринок і розраховує набір більш конкретних даних про неї;
б) фірма збирає дані з невеликих окремих сегментів ринку і агрегатується їх;
в) фірма прогнозує збут на основі недавніх або поточних показників.

Завдання 3. Розставте в потрібному порядку етапи плану стимулювання збуту:
1. Координація плану.
2. Встановлення цілей.
3. Оцінка успіху (невдачі).
4. Розробка загального плану.
5. Визначення відповідальності.
6. Вибір виду стимулювання збуту.

Завдання 4. Заповніть блок-схему (рис. 20), маючи такі елементи:
1. Встановлення рівня кваліфікації персоналу, обслуговуючого і експлуатує техніку;
2. Визначення середнього терміну служби машин даного типу в країні;
3. Перелік найбільш часто виходять з ладу деталей і агрегатів;
4. Встановлення терміну служби експлуатованих машин окремо по кожному року введення в експлуатацію;
5. Технічні можливості ремонтних підприємств і якість ремонту;
6. Якість застосовуваних палива і мастил;
7. Умови роботи (місто, шосе, кар’єр …).

Рис. 20. Схема процесу обліку відомостей, необхідних для планування роботи служби постачання запчастинами експлуатованої техніки при гарантійному обслуговуванні.

Завдання 5. Вибудуєте в логічний ланцюг наступні пункти методики розрахунку вихідної ціни (рис. 21):
1. Оцінка витрат;
2. Вибір методу ціноутворення;
3. Постановка завдань ціноутворення;
4. Аналіз цін і товарів конкурентів;
5. Встановлення остаточної ціни;
6. Визначення «попиту.

Рис. 21. Пункти методики розрахунку вихідної ціни

Завдання 6. Розподіліть в потрібному порядку наступні варіанти стратегії маркетингу стосовно до показників ціни і якості (рис. 22):
1. Стратегія показного блиску;
2. Стратегія пограбування;
3. Стратегія підвищеної ціннісної значимості;
4. Стратегія преміальних націнок;
5. Стратегія низької ціннісної значимості;
6. Стратегія завищеної ціни;
7. Стратегія глибокого проникнення на ринок;
8. Стратегія доброякісності;
9. Стратегія середнього рівня.

 

Завдання 7. Напишіть формулу, за якою визначається ціна на нові вироби з відшкодуванням витрат виробництва, використовуючи такі її складові:
Ц — ціна нового виробу;
С — фактичні витрати виробництва вироби;
А — адміністративні витрати і витрати по реалізації;
Р — середня норма прибутку на даному ринку.

Завдання 8. Зі списку характеристики роботи (див. нижче) агента і дистриб’ютора випишіть в одну колонку таблиці 7 характеристики, пов’язані з агенту, а в іншу — характеристики, пов’язані з дистриб’ютору.

Характеристики роботи агента і дистриб’ютора:
1. Нічого не набуває, немає права власності.
2. Купує за свій рахунок і переносить на себе право власності.
3. Вільний імпортер. Сам знає, що у кого купувати і що кому продавати. Сам встановлює ціну.
4. Імпортує тільки ті товари, які фірма йому дозволяє.
5. Платня у\% від комісії.
6. Прибуток у залежності від ціни.
7. Встановлюється необхідний рівень сервісу.
8. Вид сервісу визначається господарем.
9. Є склади і товарні замовлення, склади часто добре автоматизовані.
10. Відсутні склади, крім виставкових залів.
11. Не займається рекламою.
12. Займається рекламою в засобах інформації.
13. Вільний у виборі субагентів.
14. Для залучення субагентів повинен просити дозволу.
15. Сам встановлює рівень цін.
16. Не керує цінами.
17. Доводить товар до продавця, тобто до ринку.
18. Доводить товар до конкретного покупця.

Завдання 9. Відомо кілька характеристик представників на ринку, що працюють посередниками між виробником і покупцем, а саме:
 за умовами договору вони відповідають за маркетинг усієї продукції виробників;
 по суті вони представляють собою маркетинговий підрозділ виробників;
 вони виконують всі оптові функції, але не отримують права власності на продукцію;
 працюють на невеликі фірми.
Як називають таких посередників? Види посередницької діяльності:
1. збутові агенти;
2. торговці на комісії;
3. брокери (маклери);
4. консультанти, інформатори з торгівлі;
5. дистриб’ютори;
6. комісіонери;
7. дилери.

Відповіді

-1 —

а — 2; б — 1; в — 3.

-2 —
1 — в; 2 — а, 3 — б.

-3 —
2 — 5 — 4 — 6 — 1 — 3.
-4-

-5-

3 – 6 – 1 – 4 – 2 – 5

-6-

-7-

Ц = С А Р (С А)

-8 —
Агент — 1, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 18.
Дистриб’ютор — 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17.

-9 —
Збутові агенти.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий