Ділова гра "Процес прийняття управлінського рішення"

Мета гри

Зазвичай працівник апарату управління, в тому числі комерційної фірми, зіткнувшись з проблемою, прагне негайно її вирішити. Проте відсутність досвіду та практики систематичного аналізу управлінських проблем призводить до того, що рішення приймається на основі зовнішніх, поверхневих, а іноді і неправильних відомостей.
У цьому випадку поза полем зору управлінського працівника залишаються дійсно важливі ознаки, за якими можуть бути виявлені витоки проблеми, її причинно-наслідкові зв’язки і характеристики. Головне завдання — виявити протиріччя і знайти оптимальний шлях вирішення конфлікту.
Вирішення проблеми:
1. Не може суперечити юридичним нормам функціонування комерційної фірми, в тому числі міжнародним;
2. Повинно бути моральним, відповідати моралі;
3. Має враховувати внутрішні та зовнішньоекономічні інтереси російської держави;
4. Повинно відповідати корпоративним інтересам колективу;
5. Не повинно підривати авторитет керівників фірми.

Сценарій гри

1. Скласти перелік найбільш важливих управлінських проблем в комерційній діяльності, які можуть бути вирішені в умовах розширення демократії і плюралізму.
2. Підготувати і оформити управлінське рішення з ліквідації однієї з найбільш важливих проблем (рис. 23).
1-й етап гри 10-15 хв: введення в досліджувану управлінську проблему.
Викладач обгрунтовує актуальність вирішення поставленої проблеми. Звертає увагу студентів на економічне значення результату: Вказує на зв’язок цієї проблеми з різними аспектами роботи фірми і самих студентів; призводить досвід вирішення схожих проблем в інших фірмах, у тому числі зарубіжних (2-й етап, 3-5 хв).
Постановка управлінської проблеми
Викладач пропонує перелік найбільш серйозних комерційних проблем у масштабі фірми. При цьому пояснює їх виникнення, джерело, показує негативні наслідки і пропонує найбільш виразні шляхи їх вирішення.
Надзвичайно важливо озброїти кожного студента правильним розумінням джерела і істоти комерційної проблеми.
Потім навчальні групи студентів діляться на три підгрупи.
1. Керівництво фірми.
2. Керівництво структурних підрозділів.
3. Фахівці, що готують проект даного рішення.
Призначається арбітраж (2-3 людини) для вирішення спірних питань, що виникають у роботі підгрупи.
Призначається комісія (3-5 осіб) із числа присутніх студентів для підведення підсумків по розбору конкретної проблеми і вироблення управлінського рішення.
Кожна підгрупа студентів:
1. вникає в проблему, формує і обгрунтовує свої проекти рішень, здійснює їх публічний захист;
2. аналізує і шукає рішення в межах конкретного колективу (відділу, служби) фірми.
Викладач встановлює час самостійної роботи. Режим вільний, студенти не повинні орієнтуватися на дзвінки. У процесі роботи над проблемою вони можуть виходити з аудиторії. Група за своїм бажанням може у повному складі перейти в інше приміщення і там продовжувати роботу (3-й етап, 20-30 хв).

Групова робота над проблемою

Викладач спостерігає за роботою підгруп, відповідає на виникаючі питання, нагадує про необхідність вкластися у відведений час. Ведучий орієнтує на те, що рішення має спиратися на існуючі правові та нормативні акти.
Для мети 1. Кожна підгрупа висуває 2-3 найбільш важливі комерційні проблеми і записує їх на дошці.
Для мети 2. Кожна підгрупа готує 2-3 варіанти управлінського рішення і записує їх на дошці (4-й етап, 20-25 хв).

Групові дискусії

Представники підгруп по черзі виступають з повідомленням про результати роботи: викладають спільну думку про проблему, відповідають на поставлені питання, обгрунтовують пропоновану альтернативу управлінського рішення.

План виступу керівника підгруп:

1. Причини і джерела виникнення проблеми.

2. Аспекти ринкових відносин, які зачіпає дана проблема.

3. Суперечності, що лежать в основі проблеми, «сприятливе» середовище, умови виникнення.

4. Економічні втрати фірми у зв’язку з виниклою проблемою.

5. Привабливість, вигідність, корисність запропонованої підгрупою альтернативи рішення.

6. Переваги і недоліки варіантів, запропонованих іншими підгрупами.

Після виступу представників підгруп починається загальна дискусія, в ході якої:

X обговорюються точки зору і варіанти управлінського рішення проблеми;

X оцінюються отримані результати;

X формується єдиний підхід до проблем подібного роду;

X вибираються найкращі для даної комерційної проблеми управлінські рішення;

X здійснюється арбітраж (5-й етап, 15-20 хв).

Підсумкова бесіда

Раніше призначена комісія:

1. Виділяє загальний позитивний результат колективної роботи над проблемою;

2. Звертає увагу на особливі позиції, зайняті навчальними підгрупами;

3. Зіставляє позиції підгруп з реально сформованою практикою на російському ринку;

4. Виділяє правильні і помилкові управлінські рішення;

5. Обгрунтовує оптимальний підхід до подібних проблем;

6. Окреслює коло знань і навичок, необхідних для вирішення, рекомендує спеціальну літературу (6-й етап, 5-10 хв) .

Підведення підсумків ділової гри

Як правило, заключні бесіди повинні спиратися на заздалегідь розроблений «ключ» — оптимальний варіант вирішення проблеми.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий