Задачі на тему "Сегментація ринку"

Завдання 1. Заповніть стовпці таблиці 8 «Методи розробки цільового ринку»:
1. Широке коло споживачів.
2. Товародвижение, збут.
3. Орієнтація на різні типи споживача через широку єдину програму маркетингу.
4. Всі відповідні засоби масової інформації.
5. Всі відповідні торгові точки — різні для різних сегментів.
6. Орієнтація на два (чи більше) розрізняються ринкові сегменти через різні маркетингові плани, які застосовуються до кожного.
7. Всі відповідні торгові точки.
8. Ціна.
9. Всі відповідні засоби масової інформації — неоднакові для різних сегментів.
10. Цільовий ринок.
11. Наголос в стратегії.
12. Одна добре певна група споживачів.
13. Відмінні марки товарів або послуг для кожної групи споживачів.
14. Обмежене число товарів або послуг однієї товарної марки для багатьох типів споживачів.
15. Просування.
16. Дві (або більше) добре певні групи споживачів.
17. Всі можливі торговельні точки.
18. Засоби масової інформації.
19. Орієнтація на конкретну групу споживачів через високоспеціалізовану, але масову програму.
20. Відмітна діапазон цін для кожної групи споживачів.
21. Одна марка товарів або послуг, орієнтована для кожної групи споживачів.
22. Один «загальновизнаний» діапазон цін.
23. Один діапазон цін, пристосований для однієї групи споживачів.
24. Товар або послуга.

Завдання 2. Заповніть блок-схему (рис. 24), включивши в неї відповідні етапи:
1. Дослідження поведінки покупців;
2. Дослідження передбачуваної реакції на введення нового товару;
3. Визначення ємності ринку і (або) окремих його сегментів;
4. Вивчення діяльності конкурентів;
5. Прогноз збуту товару.

Завдання 3. Вкажіть, яким методам визначення та задоволення цільового ринку відповідають зображення рис. 25.
Методи:
а) масовий маркетинг;
б) сегментація ринку;
в) множинна сегментація.

Завдання 4. Ви власник фірми. На рис. 26. показані два ринкові сегменти. Ви хочете проникнути на ринок. Якому сегменту ви віддасте перевагу?

Завдання 5. Заповніть в потрібному порядку представлену блок-схему сегментаційного підходу (рис. 27).
1. Вибір споживчого сегмента.
2. Створення відповідного плану маркетингу.
3. Визначення характеристик і вимога споживачів щодо товарів і послуг, пропонованих компанією.
4. Розробка профілів груп споживача.
5. Аналіз схожості та відмінності споживачів.
6. Визначення місця пропозиції компанії на ринку щодо конкуренції.

Завдання 6. Заповніть схему сегментації ринку, використовуючи наведені нижче складові схеми (рис. 28):
1. Вік.
2. Стиль життя.
3. Регіон.
4. Пол.
5. Особисті якості (індивідуалізм або групова мотивація).
6. Рівень доходу.
7. Місто або сільська місцевість.
8. Розмір сім’ї.
9. Ступінь потреби в продукті.
10. Щільність населення.
11. Професія.
12. Чисельність населення.
13. Клімат.
14. Пошук вигод при покупці виробу.

Завдання 7. Напишіть формулу для розрахунку ємності ринку по кожній моделі виробу, що випускається фірмою.
ЕРФi =
i = 1,2,3 … m — індекс сегмента ринку за моделлю вироби, виділений за якоюсь ознакою.
j = 1, 2 … n — індекс географічного сегмента ринку.
d — загальна кількість виробів, проданих на j-му географічному сегменті.
Bji — частка i-го сегменту ринку з продукту на j-му географічному сегменті ринку.
ЕРФi — ємність i-го сегменту ринку по продукту (наприклад, ємність фірми по кожній моделі автомобіля).

Завдання 8. Напишіть формулу для визначення ємності ринку з урахуванням порівняльних переваг підприємства в конкурентній боротьбі (наприклад, за ціною).
ЕРП =
а — загальна кількість проданих на географічному сегменті ринку виробів в тому чи іншому регіоні, країні.
b — частка ринку виробів, відповідних продукції підприємства за ціною або якогось іншого фактору, для якого у підприємства можуть знайтися порівняльні переваги перед конкурентами.
с — частка виробів, реалізованих через універмаги, або з інших найбільш переважним каналах збуту.
d — частка, яку підприємство буде прагнути відвоювати на даному скоригованому сегменті ринку.

Завдання 9. Дайте відповідь на питання тесту на вміння реалізувати товар, підведіть підсумки

Де: 1 — повністю згоден (оцінка в балах — 4); 2 — в основному згоден (оцінка в балах — 3), 3 — в основному не згоден (оцінка в балах — 2), 4 — зовсім не згоден (оцінка в балах — 1).

Відповіді

-1-

Маркетинговий підхід: 10, 24, 8, 2, 15, 11.
Масовий маркетинг: 1, 14, 22, 17, 18, 3.
Сегментація ринку: 12, 21, 23, 7, 4, 19.
Множинна сегментація: 16, 13, 20, 5, 9, 6.

-6 —
Демографічна: 1, 4, 6, 8, 11.
Психографічна: 2, 5.
Географічна: 3, 7, 10, 12, 13.
Сегментація по відношенню до виробу: 9, 14.

-9 —
30-60 балів — покупець йде до вашого конкурента; 61-90 балів — покупець коливається, від вас потрібні рішучі дії; 91-120 балів — покупець — ваш постійний клієнт.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий