Ділова гра Матеріальна мотивація працівника фірми

Мета гри

Мета цієї ділової гри — вирішити питання матеріальної мотивації працівника фірми з безпосередньою участю тих, кому вона призначається.
Використовується докладно вивчений і перевірений на практиці спосіб підвищення ефективності колективної діяльності, що отримала назву в літературі «метод групового рішення», тобто, по суті, мова йде про прийняття колективного управлінського рішення. Особливість цього методу — можливість групової дискусії.

Разом з тим практика використання методу показала, що групова дискусія і рішення, що приймаються групою, не завжди мають досить вираженим позитивним ефектом. Якщо процедура зводиться до простого голосування, то прийняте рішення виявляється психологічно малоефективним. Формальне участь у голосуванні не стає достатнім для дійсної мотиваційної включеності і особистісної залученості у процес прийняття групового управлінського рішення.
Прийняття групового рішення щодо матеріальної мотивації працівника розбивається на декілька етапів. До обговорення з самого початку і на рівних правах залучаються всі без винятку працівники підрозділу. Студенти виступають у ролі членів колективу підрозділу, наприклад маркетингового. Дотримання рівних прав всіх учасників гри, як і при прийнятті колективного рішення на діловій нараді, задовольняє такі важливі соціальні потреби, як потреба в статусі, повазі, увазі, спілкуванні і т.д., Сприяє реалізації природного бажання кожного висловити свою думку і затвердити його в груповому рішенні.

Сценарій гри

Перший етап

Студентам (10-15 чол.) Роз’яснюються мета і завдання гри.
Мета гри — прийняти групове рішення з питання матеріальної мотивації за квартал серед працівників підрозділу. Важлива умова — прийняти рішення, за яке висловилися б усі учасники дискусії. При цьому необхідно зберегти такий психологічний клімат, щоб не виявилося жодного «незадоволеного». На це потрібно 15-20 хв часу викладача.

Потім учасники «гри» дають згоду на пропозицію провести таку дискусію (її доцільність), а також підтверджують свою готовність обговорювати підстави і критерії матеріальної мотивації працівника.
Перший етап вважається завершеним лише за умови, що всі учасники висловили позитивне ставлення до мети, до умов дискусії. Студентам лунають завдання, заготовлені картки, де вони повинні проставити свої прізвища і відповісти «так» або «ні» на участь у дискусії. У разі окремих незгод йде додаткове роз’яснення. На це йде 5-6 хв.

Другий етап

Групова розробка питань, які будуть обговорюватися. Головними, природно, виявляться показники, які необхідно враховувати при висуванні працівників на отримання матеріальної винагороди. На це йде 10-15 хв.

Третій етап

Обговорюються критерії винагороди, запропоновані учасниками «гри». Кожен «співробітник» називає 4-5 критеріїв. Викладач узагальнює критерії і в ході «гри» перераховує їх. Таких показників виявиться близько 8: 1) продуктивність праці; 2) виконання оперативних завдань; 3) якість роботи; 4) її труднощі і новизна; 5) значимість виконуваної роботи; 6) своєчасність її завершення; 7) виробнича завантаженість; 8) трудова дисципліна.

Далі слід обговорення цих 8 критеріїв, і в разі одноголосного їх схвалення можна переходити до четвертого етапу дискусії. На третій етап йде 15-20 хв (якщо обговорення ускладнюється). Згода із загальними критеріями підтверджується в тій же формі і на тій же картці, що вже фігурувала на першому етапі (їх роздає викладач). Тут же виписуються критерії.

Четвертий етап

Прийняття групового рішення: учасники дискусії дають один одному оцінки в п’ятибальною системою запропонованих критеріїв. Цю роботу можна проводити в якості домашнього завдання. Потім слід доручити студентам (комісії з 3-5 чол.) Підрахувати бал ¬ ли всіх учасників і розподілити їх по місцях.

Підведення підсумків ділової гри

При активному включенні в роботу всієї групи («співробітників») вдається отримати правильне і об’єктивне групове рішення складної проблеми і значно посилити ділову мотивацію, покращити діловий клімат колективу. Вироблення групового рішення виявляється дійсним інструментом для згуртовування колективу, допомагає всім, в тому числі і керівникові фірми виявити недоліки в роботі, виявити резерви подальшого підвищення кількості та якості праці, Звернути увагу учасників «гри» на ті сторони виробничої діяльності та корпоративної культури, які були приховані для багатьох з них.

У процесі проведення ділової гри учасники заповнюють таблиці 9-12 відповідно до роз’яснень викладача.

Крім того, за результатами гри оформляється наказ про квартальне преміювання працівників, який має нижченаведену форму:

 

Наказ

про квартальне преміювання працівників

кадрової служби

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Генеральний директор фірми І.І. Іванов

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий